A Fair New World ?!

Hoe kunnen we de nieuwe werkelijkheid fair en solidair vormgeven?

Met A Fair New World?! verbindt Kunstenpunt zijn werk rond fair practices, duurzaamheid, digitalisering en inclusief werken aan de impact van en onze omgang met deze crisis. We kijken vooral naar de overlappingen en kruispunten tussen uitdagingen, trachten die in gesprek met de sector te ontrafelen én we gaan op zoek naar nieuwe ideeën en praktijken met zicht op mogelijke oplossingen. 


KICK-OFF A FAIR NEW WORLD?!

Lees hieronder het verslag van het panelgesprek, de presentatie en de gesprekstafels (september 2020)

Panelgesprek met Philippine HoegenJivan van der EndeAurélie Nyirabikali Lierman en Myriam Van Imschoot.

Moderator: Carolina Maciel de França.

Wat heeft de lockdown betekend voor kunstenaars en hoe kijken zij nu naar de toekomst? Welke zijn de prioriteiten om tot die Fair New World te komen? Wat hebben de solidaire initiatieven, ontstaan tijdens de lockdown, met elkaar gemeen?Corona is niet de grote gelijkmaker die men er soms van maakt. Mensen in precaire situaties worden extra hard getroffen. Kunstenpunt werkt al jaren rond fair practices en de positie van de kunstenaar, en ons zoeken naar een Fair New World is niet nieuw. Maar vandaag veroorzaakt COVID-19 een crisis die de grootste problemen van onze tijd tegelijkertijd op scherp stelt. Dit is niet enkel een gezondheidscrisis: het virus is verbonden met de impact van ons gedrag op het leefmilieu, op zijn beurt verbonden met onze mobiliteit, gelinkt met het zoeken naar faam, uitstraling, en de wijze waarop kunst symbolische waarde opbouwt.

Wanneer onze mobiliteit wordt ingeperkt krijgen digitale toepassingen een vlucht, wat kansen schept voor meer inclusie. Tegelijkertijd kan technologie dwingend en op bedenkelijke waarden gestoeld zijn. En intussen klinkt de roep om gelijkwaardigheid dermate luid dat ondanks het besmettingsgevaar tienduizend mensen dit voorjaar op straat kwamen voor Black Lives Matter. Hoe verder?


Gesprekstafels A Fair New World

Het meest gedetailleerde verslag van de gesprekstafels kan je lezen in elk afzonderlijk document per tafel/onderwerp. Voor een visualisatie van het verslag verwijzen we graag door naar MIRO


En nu?

A Fair New World?! is een ontwikkelingstraject waarvan de stappen niet op voorhand vastliggen: daarvoor veranderen de wereld, de samenleving en het kunstenveld te snel.

Als eerstvolgende stap organiseren we dit najaar focusgesprekken. Daarmee willen we sommige van de behandelde thema’s verder uitdiepen, detecteren waar nu al gewerkt wordt aan experiment en verandering, en over die Fair New World in gesprek gaan met mensen die niet makkelijk naar onze activiteiten komen maar wellicht wél veel in te brengen hebben.

Blijf je graag op de hoogte van die focusgesprekken? Stuur een mailtje naar sofie@kunsten.be en ann.overbergh@kunsten.be.Over de positie van de kunstenaar

Kunstenaars bevinden zich in het centrum van de kunsten, maar hun plaats in het werkveld is kwetsbaar. Hoe kunnen loopbanen van kunstenaars meer continuïteit en stabiliteit krijgen, terwijl de voordelen van artistieke flexibiliteit bewaard blijven?

Andere thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.