Zorgzaam werken | Common Income

Common Income is een onderzoeksproject rond de mogelijkheid om inkomen te delen tussen (niet enkel) kunstenaars en cultuurwerkers in Vlaanderen. 

Hoe kan een gezamenlijk kapitaal meer financiële zekerheid creëren voor enkelingen binnen en zelfs buiten de kunsten? Common Income deelt inspirerende praktijken en ontwikkelt ook zelf een experiment. 

Common Income wordt gesteund door A Fair New World ?!

Over Common Income

Common Income is een project in drie fasen:

  1. Andere praktijken van inkomen delen in kaart brengen (2021)
  2. Anderen en hun ideeën betrekken in Money Moments (2022)
  3. Een pilootproject uitdenken en uitvoeren (2022-2023)

Common Income is een project van Anna Rispoli, Justine Maxelon, Kopano Maroga, Leontien Allemeersch, Thomas Decreus en Wouter Hillaert. Het wordt ondersteund door A Fair New World ?!, Kunstenpunt en State Of The Arts. Lees meer

Inspiraties

Een deel van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen (en ook interviewen) van andere inspirerende praktijken waarin enkelingen hun inkomen delen om meer bestaanszekerheid te creëren voor elkaar. Al die initiatieven omarmen waarden als solidariteit, collectiviteit en/of sociale cohesie. Misschien inspireren ze ook jou? Ken je nog andere praktijken die we moeten verkennen, mail ons gerust!