Covid19/Impact Kunstensector

Terwijl de coronacrisis zich nog volop ontrolt, probeert Kunstenpunt al een aantal zaken te analyseren. Er valt een gigantisch deel van de artistieke productie stil, maar ook van presentatie en distributie. Het is een complex kluwen van financiële repercussies en een mogelijke hertekening van het landschap. Waar situeren zich de huidige problemen? En waar kunnen kunstenaars terecht voor alle informatie over de nodige maatregelen?

Over de positie van de kunstenaar

Kunstenaars bevinden zich in het centrum van de kunsten, maar hun plaats in het werkveld is kwetsbaar. Hoe kunnen loopbanen van kunstenaars meer continuïteit en stabiliteit krijgen, terwijl de voordelen van artistieke flexibiliteit bewaard blijven?

De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.