Toegankelijkheid

Kunstenpunt wil representatief en meerstemmig werken. Daarom zetten we zoveel mogelijk in op toegankelijke content en evenementen.

Vind je dat dat ons soms niet lukt, of zie je ergens verbetering? Laat het ons dan zeker weten via sofia@kunsten.be. We zijn ons ervan bewust dat dit een leerproces is en we gaan daar ten volle voor.

Inhoudelijk proberen we onze communicatie zo laagdrempelig mogelijk te houden, onder andere door vertalingen te voorzien voor wie het Nederlands niet machtig is, of transcripties en samenvattingen aan te bieden bij onze audiovisuele content. Voor wie net op zoek is naar diepgaande informatie, details en nuance bieden we Het Kennisplatform aan, waar we geen enkele complexiteit uit de weg gaan. Het Adviesplatform bundelt deze informatie in een reeks korte, maar heldere tips en aanbevelingen over relevante thema’s in de sector.

Tijdens onze evenementen – soms fysiek of digitaal, soms kleinschaliger of groter – zoeken we die toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.