Let me be your guide

De Maan - Be Storm (c) Diego Franssens

Via een reeks van online gidsen en who’s who’s publiceert Kunstenpunt geregeld korte overzichten van hedendaagse spelers en organisaties, vaak in combinatie met korte landschapsteksten of essays van critici. Op deze manier laten we ook internationale kunstenprofessionals kennismaken met makers en organisaties in Vlaanderen en Brussel.

De selectie van de portretten gebeurt telkens met externe werkgroep. Een online special of who’s who is telkens een beperkte staalkaart van spelers, een momentopname van een  kunstendiscipline of niche onder de noemer ‘Let me be your guide’.


Kunstendatabank

De databank telt meer dan 220.000 artiesten en organisaties actief in de kunsten in Vlaanderen en Brussel. Ontdek ook meer dan 250.000 releases, concerten, tentoonstellingen en producties.

De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.