A Fair New World?! Kick-off

04-05 sep 2020
Hoe ziet het kunstenveld er morgen uit? Hoe zorgen we dat het fair en solidair is?

A Fair New World?! is een tweedaagse kick-off van een nieuw praktijkontwikkelingstraject van Kunstenpunt. Twee jaar lang onderzoeken we hoe de nieuwe werkelijkheid fair en solidair kan worden vormgegeven.

COVID-19 blijkt levensbedreigend, niet enkel voor de mens maar ook voor zijn bedrijvigheid. In Tuesday Talk #2 (onze online gesprekken over de toekomst van kunst) noemde Rachida Aziz corona een systeemcrisis: het virus stelt scherp op wie wij zijn als samenleving, onze aanpak ervan vertelt iets over de toekomst.

Hoe zit dat in de kunsten? We willen rechtkrabbelen in een wereld met meer fairness, verhoogde aandacht voor kunstenaar en freelancer, meer inclusiviteit, meer duurzaamheid en meer solidariteit. Niets daarvan is nieuw, enkel vereist het in onzekere tijden nog meer verbeelding en collectieve denkkracht.

Kunstenaars en kunstwerkers vertellen wat de lockdown hen bracht en hoe ze nu vooruit kijken. Kunstenpunt deelt zijn inzichten over de impact op het veld, aandachtspunten en weak signals naar de toekomst toe. En we denken verder: hoe kijken wij als kunstenveld naar onszelf en welke denkfouten spelen ons daarbij parten? Want hoe ons veld er morgen ook uitziet, dat we het fair en solidair willen staat vast. Toch?

A Fair New World?!is een nieuw praktijkontwikkelingstraject van Kunstenpunt, dat van start gaat met twee dagen van reflectie, discussie en presentaties. Meer info over sprekers, locatie en uren volgt binnenkort, maar noteer alvast 4 september in je agenda voor dag 1, georganiseerd door Kunstenpunt en Het TheaterFestival. Dag 2 (A Fair New World?! Een tipje van de sluier) op 5 september wordt vormgegeven en ingevuld door SOTA, The Mouvement en Het TheaterFestival. ook daarover binnenkort meer.