A Fair New Idea?! #3: Digitaal werken in de kunsten – A Feminist Server

Onder de noemen A Fair New Idea?!, lanceerde Kunstenpunt vier oproepen op zoek naar ideeën voor het kunstenveld. De derde oproep had als thema: digitaal werken.

De jury ging op zoek naar inzendingen die digitaal werken in de kunsten duurzamer, transparanter en solidairder aan willen pakken. Ze vroegen de indieners om daarbij aandacht te hebben voor maatschappelijke kwesties als digitale geletterdheid, ecologische, sociale en politieke implicaties van het gebruik van digitale technologie, en/of gedragscodes voor een faire digitale wereld. 

Uiteindelijk werd één inzending geselecteerd: A Feminist Server, dat onder meer online residenties biedt aan een aantal andere van de aangemelde initiatieven.

Tussen september 2021 en eind 2022 heeft A Feminist Server een reeks workshops georganiseerd over het installeren en gebruiken van digitale tools, heeft het deelgenomen aan een panelgesprek over privacy in een online context, artistieke residenties opgezet rond toegankelijkheid en streaming (meer bepaald het combineren van gecodeerde video en gestreamde gebarentaaltolken) en een censuurgevoelige film (over post-porno) tijdelijke en beperkte zichtbaarheid gegeven. 

De rode draad in die activiteiten is dat A Feminist Server het gebruik van digitale infrastructuur niet ziet als een dienst die je inkoopt. Het kiezen, beheren en gebruiken van een digitale infrastructuur is een integraal onderdeel van het artistieke werk.

Zo kan bewustzijn groeien rond de mogelijkheden, maar ook over de risico’s en beperkingen van digitale tools. A Feminist Server investeert sterk in het delen van kennis, zodat er wel vertrouwen maar geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Emancipatie is daarbij een sleutelwoord.A Fair New Idea?!

We lanceerden vier open oproepen voor projectvoorstellen die bijdragen aan een sterk, eerlijk en duurzaam kunstveld. Bekijk de resultaten en ontwikkelingen.

A Fair New World?!

Hoe kunnen we toewerken naar een meer inclusieve, duurzame en solidaire kunstwereld?! Tijdens het A Fair New World?! traject (2020-2022) verzamelden we ideeën, praktijken en instrumenten die mogelijke oplossingen bieden.