Privacy

1. Algemeen

1.1 www.kunsten.be is een realisatie van Kunstensteunpunt vzw, Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel (BE), ondernemingsnummer 0544.715.970, tel +32 (0)2 274 17 60. Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten, en krijgt steun van de Vlaamse overheid binnen het Kunstendecreet.

Kunstenpunt neemt gegevensbescherming ernstig. Wij baseren ons op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de toepasselijke Belgische wetgeving, hierna aangeduid als de “Privacywet”.

1.2 Deze privacyverklaring hoort samen met de andere gebruiksvoorwaarden en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze website. Wij raden je aan om beide documenten aandachtig te lezen.

1.3 Wie gebruik maakt van onze website en een professionele relatie aangaat met de Kunstenpunt-medewerkers, aanvaardt de bepalingen van deze privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk om de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@kunsten.be om je bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doet Kunstenpunt met je informatie?

Bij algemeen gebruik van onze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3.1) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden deze bezoekersdata doorgegeven aan derden.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij persoonsgegevens?

3.1 Bij elke bezoek aan deze website worden enkele gangbare, anonieme statistieken bewaard, waaronder

  • je IP-adres
  • de zoekmachine of andere website langs waarlangs je terecht kwam op kunsten.be
  • de pagina’s die je op onze website bezoekt
  • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
  • de http-antwoordcode
  • alle informatie die je ons vrijwillig verstrekt
  • basisinformatie over je browser en besturingssysteem

Deze gegevens worden enkel gebruikt om eventueel de structuur van de website te verbeteren.

3.2 Indien je je registreert voor een of meerdere van onze nieuwsbrieven worden ook verschillende persoonsgegevens opgevraagd (zoals e-mailadres, voornaam, naam en organisatie). Deze gegevens worden bewaard in onze contactdatabank. Uitschrijven van nieuwsbrieven van Kunstenpunt is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven. Op het moment dat je uitschrijft van nieuwsbrieven, blijven je contactgegevens wel bewaard in onze contactendatabank. Wens je die contactgegevens helemaal te verwijderen, neem dan contact met ons op via privacy@kunsten.be.

3.3 Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met verwerkers (bijvoorbeeld hostingproviders voor de website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Kunstensteunpunt vzw strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Kunstenpunt en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen. De opslag van data gebeurt binnen de EER volgens de geldende richtlijnen (best practices) betreffende de beschikbaarheid, integriteit en confidentialiteit van persoonsgegevens

3.4 Kunstenpunt beschikt over een uitgebreide contactendatabank (CRM). Kunstenpunt verzamelt in die databank enkel niet-gevoelige persoonsgegevens die al publiekelijk gepubliceerd zijn.

3.4.1 Voor persoonsgegevens die niet al eerder publiek gemaakt zijn, bestaan er procedures binnen Kunstenpunt om hier mee om te springen. Ze worden bijvoorbeeld enkel verzameld om doelgericht te gebruiken in het kader van kennisverspreiding over kunsten en beleid, een kerntaak en decretale opdracht van Kunstenpunt.

3.4.2 Kunstenpunt verzamelt geen persoonsgegevens op grote schaal, maar hanteert bij het verzamelen van contactinformatie een heldere focus op de kunstensector, op het kunstenbeleid en op informatie van partnerorganisaties en leveranciers in Vlaanderen en Brussel.

3.4.3 Kunstenpunt heeft geen winstgevende commerciële doeleinden met de verzamelde persoonsgegevens.

3.4.4 Kunstenpunt hanteert een contactendatabank met het oog op het bereiken van haar decretaal omschreven doelstellingen, met name kennis- en gemeenschapsontwikkeling in de professionele kunstensector. Een van onze taken is het delen van informatie en data over de kunstensector, inclusief contactdata van personen in onze contactendatabank. We delen die persoonsgegevens enkel indien ze ook elders publiek beschikbaar zijn (bijvoorbeeld een e-mailadres van een zakelijke leider van een kunstenorganisatie, wiens adres ook op de site van die organisatie raadpleegbaar is), indien ze geen privé-informatie bevatten (bijvoorbeeld privaat gsm-nummer) en enkel op vraag van een andere kunsten- of beleidsprofessional die de gegevens nodig heeft in het kader van een niet-commerciële actie. We delen geen gegevens met doelgroepen die geen doelgroep zijn van Kunstenpunt.

4. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1 Je kan steeds informatie vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heb je eveneens het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan je je persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden, indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Dit geldt uiteraard enkel waar er geen andere wettelijke bewaarplicht is (bijvoorbeeld bij facturen of personeelsadministratie). Informatie opvragen kan één keer kosteloos, maar daarna mag Kunstenpunt bepalen of herhaaldelijke en/of veelvuldige informatieaanvragen betalend zijn. De wet staat dit toe, deels ook om verwerker en verwerkingsverantwoordelijke te vrijwaren van misbruik.

4.2 Om deze rechten uit te oefenen, kan je ons altijd contacteren via het e-mailadres privacy@kunsten.be

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Onze website gebruikt enkel cookies van Google Analytics, en we verwijzen naar hun privacyverklaring voor meer informatie.

6. Links naar andere websites

6.1 Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

6.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen.

7. Wijzigingen

7.1 Kunstensteunpunt vzw behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

7.2 Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/06/2018.

8. Heb je nog andere vragen?

Mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je je wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@kunsten.be