VIDEOREEKS een wereld van verschil

Wat als twee kunstenaars trouwen zonder dat er romantische liefde is? Hoe zal de wereld eruitzien zonder wilde bijen en andere bestuivers? In de online videoreeks ‘Een wereld van verschil’ stellen maatschappelijk geëngageerde kunstenaars en creatievelingen hun inspirerende projecten voor.

Kunstenpunt ging, samen met Klara en Sabam For Culture, op zoek naar kunstenaars en creatievelingen die doen dromen van een betere wereld na corona. Alle mensen in deze videoreeks denken al lang niet meer in hokjes, ze bouwen mee aan een wereld van verschil.

Vaak wijzen kunstenaars ons de weg naar een betere toekomst, een faire nieuwe wereld. Dat maakt deze videoreeks duidelijk. Ze kadert perfect in A Fair New World?!, een traject waarin we samen met het kunstenveld op zoek gaat naar manieren om inclusiever, duurzamer en meer solidair te werken tijdens en post corona.


A Fair New World?!

Lees meer over de nieuwe wereld in ons dossier.