A Fair New Idea?! #4: Meerstemmigheid in de kunsten

Voor de vierde A Fair New Idea?!-call over meerstemmigheid wilde de jury bij voorkeur die stemmen versterken die de norm uitdagen binnen de kunsten. Voorstellen met een mogelijk duurzame impact hadden een streepje voor.

De oproep werd meertalig verspreid in het Nederlands, Engels, Frans en Arabisch. Wie zich liever niet in geschreven taal uitdrukte kon een voorstel insturen via audio- of video-opname. De jury besliste om eerst zes indieners te selecteren (als voorronde), die hun idee verder uitwerkten voor een feevan 400 euro. 

Om aandacht te genereren voor verschillende intersectionele kwesties selecteerde de jury finaal niet één maar drie voorstellen. Die kregen elk 12.000 euro ter beschikking. Het gaat o:

  1. Cripping the space van Marijn Prakke
  2. Open Vizier van Silence Radio
  3. POC POC who’s there? van Magali Elali


A Fair New Idea?!

We lanceerden vier open oproepen voor projectvoorstellen die bijdragen aan een sterk, eerlijk en duurzaam kunstveld. Bekijk de resultaten en ontwikkelingen.

A Fair New World?!

Hoe kunnen we toewerken naar een meer inclusieve, duurzame en solidaire kunstwereld?! Tijdens het A Fair New World?! traject (2020-2022) verzamelden we ideeën, praktijken en instrumenten die mogelijke oplossingen bieden.