Werkingssubsidie: Samenwerken is de kunst

Samenwerken is heel gebruikelijk in de culturele sector. Maar wat is de kwaliteit van je samenwerking? Altijd een goede zaak als je kan tonen dat het door alle partners afgeklopt is. En een dubbelgoede zaak als jullie kwaliteitsvolle samenwerking in je héle dossier sterk naar voren komt. 

Goede afspraken, goede vrienden

Hetzelfde doel voor ogen? Inhoudelijk op één lijn? En wie betaalt wat? Er komt wat kijken bij een samenwerking. Bewijs niet alleen hier – onder het criterium ‘samenwerkingsverbanden’ – dat het goed zit tussen jou en de partnerorganisaties. Doe dat een beetje overal: bij concrete uitwerking, in je begroting, onder het criterium fair practices.

Specifiek voor jouw functie(s)

Doe je aan productie en/of participatie? Aan ontwikkeling en/of reflectie? De beoordelingscommissie kijkt per functie met een specifieke bril naar de samenwerkingsverband(en). Meer weten over die functiespecifieke subcriteria en ‘samenwerken’? Contacteer Kunstenpunt.

Drie aandachtspunten

Koppel eventueel je samenwerkingsverband aan de aandachtspunten van de minister.

  • Meerstemmigheid en landschapszorg. Oftewel je eigen, unieke plek complementair aan andere spelers in het culturele veld. Spelers die je bovendien binnen én buiten de culturele sector kan vinden. Dit soort samenwerkingen worden nadrukkelijk aangemoedigd. 
  • Kunst als gemeenschapsvorming. Oftewel de verbreding en verdieping van vrijetijds- en kunstparticipatie. Denk aan lokale verankering. En zeker ook de doelgroep van kinderen en jongeren. Transversale samenwerkingen met media, jeugd, welzijn, onderwijs, inburgering, ondernemen, … staan hoog op de agenda. 
  • Internationalisering, samen met landelijke en internationale uitstraling. Oftewel partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Een internationale samenwerking komt pas geloofwaardig over als die al vóór je dossier in de pijplijn zat. Van inhoudelijke uitwisseling tijdens artistiek onderzoek tot presentatiekansen: toon dat je wederzijds internationaal engagement degelijk voorbereid is. Op landelijk niveau kan je misschien sneller een samenwerking opzetten, maar ook daar stem je best af vóór je een dossier indient.

Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.