Werkingssubsidie: Fair practices in de culturele sector

Fair practices. Da’s solidariteit onder collega’s, nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag, actief werken aan antiracisme, vertrouwen en veiligheid, gendergelijkheid, antimysogynie, ecologie en nog veel meer. Fair practices. Da’s nooit af, daar kun je aan blijven werken. Het Kunstendecreet schuift daarom drie prioriteiten naar voren. 

Eén: vergoedingen

Van lichttechnicus tot artiest. Van freelance beeldhouwer tot dansdocent. In je personeelsbeleid is er geen onderscheid (meer) in de positie van medewerkers. Zelfstandig of in loondienst, iedereen correct betaald. Op juistisjuist.be vind je de principes en cao’s voor de kunstensector terug. Eerlijk loon voor eerlijk werk, daar komt het op neer. Ook voor de Beeldende Kunsten heeft men nu een richtlijn uitgewerkt.

Twee: goed bestuur

Transparantie in beslissingen, geen belangenvermenging, een mooi evenwicht tussen bestuurders, management en personeel. Maar ook veiligheid op de werkvloer, haalbare uren, gezond financieel beheer, een degelijke archiefwerking, duurzaamheid … Je voelt waarschijnlijk zelf ook wel aan waar goed bestuur om gaat. Maar hoe zet je dat nu op papier? Gebruik de toolbox Bestuurscode Cultuur, die zet je verder op weg. Of neem contact op met Kunstenpunt.

Drie: integriteit

Wat doet je organisatie tegen grensoverschrijdend gedrag en vóór psychosociaal welzijn? Wat zijn de procedures? En worden die ook effectief ingezet? Want het is niet voldoende dat er meldingskanalen en vertrouwenspersonen zijn. Iedereen, van vrijwilliger tot voorzitter, moet natuurlijk ook op de hoogte zijn.  Gebruik de gloednieuwe toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag.

Subsidievereiste én beoordelingscriterium

Bovenstaande drie prioriteiten schuift het Kunstendecreet naar voren als een subsidievereiste. En tegelijk ook een beoordelingscriterium. Qué? 

  • Subsidievereiste: Bij het indienen van je dossier moet je al één en ander in orde hebben. Een intern reglement, bijvoorbeeld. Bewijs dat je goed bestuurt, want zonder heeft het weinig zin om een aanvraag in te dienen. Je aanvraag wordt dan niet ontvankelijk verklaard. 
  • Beoordelingscriterium: Je moet ook inhoudelijk inzetten op fair practices. Hoe pak je dat aan voor de drie prioriteiten ‘vergoedingen’, ‘goed bestuur’ en ‘integriteit’? Vermeld in je begroting alvast correcte verloning. Toon daarnaast dat fair practices meer zijn dan een louter administratieve kwestie, maar iets dat door de artistieke en zakelijke kant van je organisatie verweven is. Met een transparant verloningsbeleid, een vertrouwenspersoon die iedereen kan aanspreken en een heldere beslissingsstructuur. 

De juiste richting

Moeten de fair practices echt al in orde zijn vóór het moment van aanvraag? Eigenlijk wel. Maar in een overgangsperiode, en afhankelijk van de schaalgrootte van je organisatie, kun je sommige aspecten anders invullen. Misschien is jullie vertrouwenspersoon een externe instantie? Of gaat je organisatie na #metoo door een uitgewerkt transitieproces? Soms zetten fair practices een rij dominostenen in gang. Om fundamentele veranderingen in gang te zetten, hebben de steentjes soms wat tijd nodig. Toon dan in je aanvraag vooral dat het in de juiste richting gaat. 


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies? Stel ze aan ons!

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.