Werkingssubsidie: Functie ‘reflectie’ in de kunsten

Reflecteren. Da’s letterlijk: weerkaatsen, terug stralen. Figuurlijk: over iets nadenken en dan je eigen inzichten weergeven. Diepe filosofische gedachten, bijvoorbeeld. Of actuele kritiek. Waar ligt de klemtoon bij reflectie? En (hoe) kan je het met andere functies combineren?

Reflectie realiseren en stimuleren 

Denk aan artikels (op een online blog of in een offline tijdschrift) en andere publicaties. Of live interactie met een publiek: lezingen, debatreeksen, workshops. Video’s en podcasts, waarom niet? Als je met je cultuurbeschouwing maar een publiek bereikt, toch? In deze functie kan je zelf aan reflectie doen en/of die reflectie bij anderen stimuleren en toegankelijk maken. 

Moet het ook ergens over gaan? 

Ja. Je reflectie moet inhoudelijk verwijzen naar een specifieke kunstenpraktijk. Een werk, een oeuvre, een onderzoek. Van een kunstenaar, collectief of kunstenorganisatie. Ofwel verwijst het naar (een deel van) het kunstenveld. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de rol van festivals, een analyse van het kunstenbeleid of een beschouwing van hedendaags jeugdtheater.

De beoordelingscommissie kijkt naar de kwaliteit van je reflectie én naar de mate waarin je reflectie iets aan de culturele wereld bijdraagt. 

Specifieke criteria voor reflectie

Kies je voor participatie, dan kijkt de beoordelingscommissie naar een aantal specifieke subcriteria: 

  • inhoud: de kwaliteit van je reflectie
  • relevantie: heeft je reflectie betekenis voor het kunstenveld?
  • distributie: hoe wordt je reflectie verspreid en toegankelijk gemaakt? 

De beoordelingscommissie toetst deze hele lijst. Ze linkt de criteria ook aan andere elementen in je dossier. Zorg dus dat je begroting ook je distributieplannen en ook eventuele samenwerkingen weerspiegelt. En ga internationaal

Reflecteren combineren?

Wil je reflectie met andere functies combineren? Dat kan, maar baken elke functie toch maar duidelijk genoeg af. 

De aanvrager beoordeelt alle functies even serieus. Als je reflectie aanstipt, moet je daar dus ook een goed verhaal bij hebben. Bovendien bepaalt de functie de minimum- en maximumpercentages. Hou je het enkel bij reflectie, dan moet je 7,5 procent eigen middelen inbrengen. Combineer je  reflectie met productie en/of presentatie, dan wordt dat 20 procent. 

Voorbeelden uit de praktijk 

Er zijn organisaties die enkel en alleen op reflectie inzetten. Ze maken tijdschriften of organiseren debattenreeksen. Ook de bundeling van informatie en kennis in bepaalde collecties of databanken zit vaak in het DNA van deze culturele organisaties.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies? Stel ze aan ons!

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.