Werkingssubsidie: Een cultureel verantwoorde begroting

Geen subsidies zonder begroting. Logisch. Als je niet weet hoeveel centen je nodig hebt, kan je ze ook niet aanvragen. In welk format dien je de begroting in? En naar welke rijen en kolommen kijken de beoordelaars precies? Want ook artistiek en inhoudelijk vertellen al die cijfers iets. 

Realistisch en redelijk

Schandalig veel middelen nodig voor een piepkleine werking? Dat kan niet. Uitgaven moeten in verhouding staan tot de artistieke bijdrage die je uiteindelijk levert. 

Natuurlijk kan het oplopen. Als je samenwerkingen of engagementen aangaat, bijvoorbeeld. Of een participatief traject wil afleggen. Licht dit toe in je berekening. Wat is de artistieke opportuniteit? 

En bij een samenwerking: wat gaat naar wie? Als er in je samenwerking ook lonen aan te pas komen, dan hou je natuurlijk ook rekening met correcte vergoedingen en een stevig personeelsbeleid.  

Maak zeker super duidelijk hoe je de bedragen hebt samengesteld. Want uiteindelijk blijven de beoordelaars naar je begroting kijken met een bril van ‘realiteitszin en redelijkheid’.  

Inhoudelijke parallellen 

Beoordelaars zetten voor je begroting ook een inhoudelijke bril op. Hoe zit het met de verhouding tussen geplande activiteiten, uitgaven en inkomsten? En stroken de verwachte inkomsten en uitgaven met je artistieke plannen?

Zorg dat de zakelijke kant en de financiële data in je dossier sporen met het inhoudelijk beleidsplan. Waar zijn de parallellen? Da’s een belangrijke toets voor je organisatie. En voor de beoordelaars. 

Hou het up to date

Ontvang je eind juni 2022 een positieve beslissing, dan maak je nog voor 15 oktober van datzelfde jaar op basis van het toegekende bedrag een update van je beleidsplan. Plus een update van je begroting 2023. Daarin reken je dan meteen de subsidies mee. 

Excel met 9 tabbladen

De begroting moet je in een vast format indienen. Deze keer is dat een vernieuwde cijferbijlage in Excel met negen tabbladen. En omdat een begroting je werkingsprincipes weerspiegelt, hou je best ook rekening met: 


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies? Stel ze aan ons!

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.