Werkingssubsidie: Gemeenschapsvorming is de kunst

Een artistieke reflectie op actuele uitdagingen. Of een interactieve installatie die mensen verbindt. Kunst leeft niet op een eiland, het staat midden in de samenleving. Nu kan je sociale cohesie natuurlijk op veel manieren bevorderen. In het decreet krijgen drie manieren extra aandacht. Klaar voor een actieve rol in de gemeenschap?

1. Het onderwijs verleiden

Kunst prikkelt. Het nodigt uit om op ontdekking te gaan en zet aan het denken. Zo verleidt kunst kinderen en jongeren om kritische en betrokken burgers te worden. 

Waar vind je ze? In het onderwijs. Niet alleen het formele dagonderwijs, maar ook (kunst-)educatieve organisaties spelen hierin een rol. 

Samenwerken met deze organisaties is win-win. Gemeenschapsvorming met deze belangrijke doelgroep? Check. Tegelijk breng je met het perspectief van kinderen en jongeren eigenlijk ook meerstemmigheid binnen. Check.

2. Allemaal lokaal

Publieksbereik en spreiding, dat zijn de uitdagingen voor de culturele sector. Het geheim zit hem in een kwaliteitsvol werken op lokaal niveau. Via cultuurcentra en bibliotheken, bijvoorbeeld. Of wijkcomités. Een buurthuis. Waarom niet? Want lokale afstemming, da’s ook een belangrijke. 

3. Over het professionele muurtje

Kunst voor en met iedereen. Op elke leeftijd, met gelijk welke roots, in alle talen, voor alle genders, voor elke geaardheid, met of zonder beperking, met of zonder centen. Daarvoor is samenwerking en participatie de sleutel. 

‘Gemeenschapsvorming’ moedigt de sector aan om de handen in elkaar te slaan. Kunstenaars onderling. Of kunstorganisaties. Maar ook professionals en amateur kunstenaars. Het Deeltijds Kunstonderwijs en het sociaal-cultureel volwassenwerk. Elke samenwerking telt. Check zeker ook het topic samenwerkingsverbanden en participatie.

Niet zomaar wat maatschappelijke inbedding

Er zijn hoge verwachtingen rond een diepe, maatschappelijke inbedding. Samen met onderwijs, buurtorganisaties, andere culturele actoren en niet-culturele partners probeer je verschillende groepen te bereiken. Transversaal. Dat betekent dwars over alle lagen van de samenleving heen.

Pak je het op die manier aan, dan levert zo’n stevige verankering ook iets op. Een heel betrokken publiek? Met twee voeten midden in een lokale gemeenschap? Misschien botsen verschillende perspectieven en groeien daardoor ook weer andere inzichten. Of levert een samenwerking verrassende input op.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.