Gendergelijkheid en grensoverschrijdend gedrag

(c) Tim Mossholder

Hoe zit het gendergelijkheid en genderinclusiviteit in de kunstensector? De ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de kunsten wordt al langer ter discussie gesteld.

Machtsongelijkheid en afhankelijkheid kunnen een voedingsbodem vormen voor grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan gaan over seksueel overschrijdend gedrag, pesten of geweld. Eigenlijk gaat het om alle gedrag dat persoonlijke grenzen overschrijdt.

Volgens een bevraging binnen de cultuursector kreeg meer dan 1 op 4 vrouwen en 1 op 10 mannen te maken met ongewenste seksuele toenaderingen. Er bleek ook uit dat dergelijk gedrag amper gemeld wordt.Positie van de kunstenaar

Hoe kunnen loopbanen van kunstenaars meer continuïteit en stabiliteit krijgen? Wat zijn mogelijke nieuwe werkingsmodellen? Wat begrijpen we onder ‘fair practices’ in de kunsten? Binnen dit thema kan je meer Wat is de rol van de kunstinstelling?

De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.