Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag luistert en helpt je verder

Heb je grensoverschrijdend gedrag meegemaakt in een cultuurorganisatie of in een andere Vlaamse sector of instelling? Of ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Zoek je advies of begeleiding bij stappen die je kan ondernemen? Meld je bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag en de medewerkers bekijken samen met jou hoe ze je kunnen helpen.

Iedereen die actief is in de sectoren sport, onderwijs, cultuur, jeugd en media of welzijn kan er terecht voor meldingen van intimidatie, discriminatie, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De medewerkers luisteren naar de noden van de melder en werken aanvullend op wat er al bestaat. 

Opdrachten

Het team van maatschappelijk werkers, psychologen, een jurist en een coördinator heeft twee opdrachten:

  • Ontvangen van meldingen en er een passend gevolg aan geven, op maat en tempo van de melder. Om een melding te doen is het geen voorwaarde dat een individu of organisatie erkend of gesubsidieerd wordt. Ook een getuige, verwant of derde kan melder zijn, en meldingen kunnen anoniem.
  • In kaart brengen van de meldingen, beleid en sectoren adviseren.

Dienstverlening

Omdat het meldpunt toegankelijk is voor verschillende soorten melders, is er een divers aanbod. Dit bouwt verder op de aanpak die psychologen van de Genderkamer sinds 2019 ontwikkelden.  Elke melder krijgt ondersteuning om op verhaal te komen en verwachtingen te formuleren. Op basis daarvan worden mogelijke vervolgstappen voorgesteld. Dat kan in combinatie met sectorspecifieke trajecten of juridisch advies.

Als een slachtoffer dat wenst kunnen medewerkers van het meldpunt herstelgesprekken met een pleger organiseren en modereren. Een andere mogelijkheid is een kortdurend therapeutisch traject voor slachtoffers. Indien er sprake is van discriminatie kan er contact gelegd worden met het Vlaams Mensenrechteninstituut. 

Contact

  • drie verschillende kanalen:
    • de chatfunctie op de website is elke werkdag actief van 9u tot 17u
    • telefonisch contact op het gratis nummer 0800 13184 (op maandag van 9u tot 20u, dinsdag tot en met vrijdag van 9u tot 17u)
    • een bericht via e-mailadres meldpunt@vlaanderen.be of het contactformulier op de website wordt binnen de twee werkdagen beantwoord.