Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag (2024-2025)

Op 29 april 2024 lanceerden de minister van Cultuur en de minister van Media twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag. Uit de evaluatie van het vorige Actieplan (2018-2022) bleek dat een gerichte aanpak van grensoverschrijdend gedrag, afgestemd op de specifieke context en noden van iedere sector, de meest effectieve aanpak is. Daarin is tegelijk een samenwerking tussen de verschillende culturele, audiovisuele en mediasectoren voorzien. De uitvoering van het actieplan voor de film-, media- en audiovisuele sector is in handen van het sociaal fonds mediarte.

Actieplan cultuursector

De coördinatie van het actieplan voor de cultuursector was in handen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, in samenwerking met verschillende steunpunten, belangenbehartigers en sociale fondsen (waaronder Kunstenpunt). In vergelijking met het vorige plan is er sprake van een verbreding waardoor het circusveld, de cultureel-erfgoedsector, de literatuursector, het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de amateurkunsten én de professionele kunstensector erdoor ondersteund zullen worden. Preventie en herstel staan centraal met bijzondere aandacht voor het bereiken van kleine organisaties en kwetsbare profielen zoals vrijwilligers, leden, deelnemers, flexwerkers, freelancers en individuele praktijken.

De drie speerpunten van het plan zijn kennisdeling en sensibilisering, procedures en aanspreekpunten, herstel en reactie. Wat al werd opgebouwd sinds 2018 krijgt een update en waar nodig een aanvulling. De minister van Cultuur voorziet hiervoor een bijkomend budget van 100.000 euro per jaar voor onder andere extra opleidingen en een centraal aanspreekpunt binnen de overheid dat peer support faciliteert. 

Kunstenpunt wordt lid van de stuurgroep, en zal meewerken aan verschillende acties. Andere sectorpartners zijn NICC, oKo, Sociaal Fonds Podiumkunsten, VI.BE… 

Vragen over dit artikel?

Contacteer ons via nikol@kunsten.be.

Misschien ook interessant…