Loont passie? Onderzoek naar de sociaal-economische positie van kunstenaars in Vlaanderen

Het gros van de werknemers in België heeft nog steeds een vrij traditionele en stabiele loopbaan. De artistieke sector vormt hierop een uitzondering. De arbeidsmarkt van de kunsten wordt bij uitstek gekenmerkt door projectmatig werk, waarbij een aaneenschakeling van eigen projecten en opdrachten van doorgaans korte duur en bij verschillende opdrachtgevers de norm is.

Het onderzoek ‘Loont passie?’ brengt dit model van atypisch werk in kaart vanuit het perspectief van de individuele kunstenaar zelf. De studie polste via een online-enquête naar het sociaal-demografisch profiel van de kunstenaars in Vlaanderen, hun diverse activiteiten (artistiek en niet-artistiek), de inkomsten die daar tegenover staan, hun beroepskosten, arbeidstevredenheid en hun noden tot ondersteuning.


Positie van de kunstenaar

Hoe kunnen loopbanen van kunstenaars meer continuïteit en stabiliteit krijgen? Wat zijn mogelijke nieuwe werkingsmodellen? Wat begrijpen we onder ‘fair practices’ in de kunsten? Binnen dit thema kan je meer Wat is de rol van de kunstinstelling?

De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.