Interculturaliseren

Kunstenpunt steunt het kunstenveld in zijn interculturaliseringsproces. Deze webpagina maakt je wegwijs binnen het thema. Je kan hier een antwoord vinden op volgende vragen:

 • Wat is interculturaliseren?
 • Wat is de rol van Kunstenpunt?
 • Welke stappen kunnen organisaties nemen?
  • Waar vind ik concrete tips om te interculturaliseren?
  • Hoe ga ik van een projectmatige naar een meer structurele aanpak?
  • Welke praktijkervaringen geven inzicht in mogelijke uitdagingen en verrijkingen? 
  • Welke informatie en tools zijn er voorhanden om te interculturaliseren?
  • Welke experten en organisaties kunnen interculturaliseringstrajecten begeleiden?
  • Waar kan ik terugblikken en vooruitblikken op de activiteiten van Kunstenpunt rond interculturalisering?

Wat is de rol van Kunstenpunt?

Kunstenpunt doet onder meer aan praktijkondersteuning. Als onderdeel daarvan tracht het steunpunt de kunstensector zo goed mogelijk te begeleiden naar een integrale en transversale aanpak inzake interculturalisering.

Afgestemd op onze visie, doen we dit door:

 1. Permanent ruimte te maken voor interculturalisering in onze eigen werking, en het thema te agenderen binnen de kunstensector en het kunstbeleid. 
 2. Praktijkontwikkeling en praktijkondersteuning: kennis en expertise omtrent interculturalisering samen brengen en delen met de kunstensector (lees verder: welke stappen kunnen organisaties nemen om te interculturaliseren’).
 3. Monitoren wat er gebeurt rond interculturalisering, en welke uitdagingen en verrijkingen hiermee gepaard gaan (zie oa Landschapstekening 2019 vanaf p. 127 en Compendium: cultural policies and trends 2021, hoofdstuk ‘cultural and social diversity’).

Waar kan ik terugblikken en vooruitblikken op de activiteiten van kunstenpunt rond interculturalisering?

 • Cultuur intercultureel: naar een duurzame, inclusieve cultuursector. Een driedelige reeks (2021) in samenwerking met deBuren en Sociaal Fonds Podiumkunsten. De kennis opgedaan gedurende deze reeks bundelden we voor je op onze website.
 • In de praktijkgemeenschappen interculturaliseren delen kunstwerkers over de grenzen van hun eigen organisatie heen (leer)ervaringen, successen, drempels en uitdagingen. Daarnaast reiken experten voorbeelden, tools en literatuur aan.
 • Toekomstige activiteiten vind je op onze pagina met ontmoetingen en programma’s. Of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.