sCan&Do

(c) Thomas Lenden

De voorbije vijf jaar nam Kunstenpunt deel aan sCan&Do, een meerjarig piloottraject op maat van kunst- en cultuurorganisaties.

Dit individueel coachingstraject startte met een grondige analyse van de deelnemende organisaties met betrekking tot culturele diversiteit op verschillende niveau’s (5 P’s: personeelsbestand, partnerschappen, programmatie, publiekswerking, en de plek/locatie van de organisatie).

Op basis hiervan werd voor elk van hen een realistisch actieplan opgesteld. De organisaties stonden zelf in voor de implementatie, geruggesteund door het sCan&Do-team door o.a. individuele begeleiding en teamsessies. Tijdens een jaarlijks opvolgingsmoment werd de voortgang geëvalueerd en werden verdere acties uitgestippeld. Op deze manier werd er gewerkt aan het duurzaam interculturaliseren van de organisatie, zowel qua identiteit als qua dagelijks werking.

sCan&Do was een samenwerking tussen Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, Minderhedenforum, en Kunstenpunt. Na dit succesvolle piloottraject zetten we ons ook in 2020 verder in voor interculturalisering binnen kunst- en cultuurorganisaties.

Individuele begeleiding

Vanaf 2020 zal het sCan&Do team bestaande uit Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en Minderhedenforum de verdere individuele begeleiding van kunst- en cultuurorganisaties die streven naar meer diversiteit op zich nemen.

De huidige trajecten worden verdergezet en ondersteund door het sCan&Do team. Nieuwe kunst- en cultuurorganisaties in podium en muziekkunsten kunnen zich aanmelden bij het sCan&Do-team via coördinator Rachida Lamrabet.

Collectieve kennisdeling

Parallel aan en in goed overleg met het sCan&Do team zal Kunstenpunt zich toespitsen op de verworven inzichten sectorbreed te delen door informatie te verspreiden en organisatie-overschrijdende samenkomsten te organiseren.Interculturaliteit en diversiteit

Kunstenpunt wil de professionele kunstensector ondersteunen in een structurele en geïntegreerde aanpak inzake interculturalisering.

De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.