Missie, visie & historiek

Karel Stulens met Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. assistent-dirigent Martijn Dendievel. Foto: (c) Wouter Maeckelberghe

Kunstenpunt is een interface voor de kunsten uit Vlaanderen en Brussel. De organisatie is bekend als Flanders Arts Institute bij internationale doelgroepen.

Missie

Kunstenpunt wil de ontwikkeling van de kunsten en het beleid stimuleren en het debat over de kunsten in de samenleving voeden. Kunstenpunt wil dit realiseren door

  • het artistieke ecosysteem in kaart te brengen;
  • kennis en expertise over de kunsten in Vlaanderen en Brussel te laten circuleren in binnen- en buitenland;
  • spelers uit de kunsten en het beleid ‒ inclusief domeinen buiten de kunsten ‒ te verbinden en
  • de internationale dimensie van de kunsten te versterken.

Visie

Bij het realiseren van haar missie stelt Kunstenpunt de kunstenaar centraal in zijn activiteiten. Als steunpunt voor de kunstensector en het beleid neemt het een onafhankelijke positie in met een brede visie op het gehele kunstenlandschap. Diversiteit binnen de kunsten en de transitie naar duurzame werk- en organisatiemodellen zijn speerpunten van zijn werking.

Werking & actielijnen

Kunstenpunt steunt en stimuleert de ontwikkeling van kunsten en beleid. De organisatie is actief op drie grote domeinen:

Analyse & onderzoek van het kunstenlandschap

De organisatie verzamelt, analyseert en publiceert gegevens over de kunsten en het beleid door overleg met alle belanghebbenden, een actieve betrokkenheid op het werkveld en onderzoek naar het artistieke ecosysteem in binnen- en buitenland.

Praktijkondersteuning aan kunstenaars en organisaties

Kunstenpunt is het aanspreekpunt voor alle vragen van professionals en beleidsmakers over de kunsten in Vlaanderen en Brussel. De organisatie steunt de ontwikkeling van kunstenaars en kunstenorganisaties via kennisdeling en praktijkondersteuning op basis van analyse- en onderzoeksresultaten en met een helikoptervisie op het volledige artistiek ecosysteem. Kunstenpunt brengt publicaties en presentaties, organiseert infosessies en geeft individuele adviezen gericht op actuele thema’s en op de duurzame langetermijnontwikkeling van de kunstenpraktijk.

Internationalisering van de kunsten

Kunstenpunt ondersteunt internationalisering in de kunsten. De organisatie stimuleert kunstenaars en organisaties om internationale relaties aan te knopen en te onderhouden door de organisatie van bezoekers- en uitwisselingsprogramma’s en de organisatie van spotlights op Vlaanderen in het buitenland.

Voor de periode 2017-2021 zet de organisatie in op zes actielijnen, die elk een element analyse, praktijkondersteuning en internationalisering hebben:

  1. Ecosysteem van de kunsten: een overzicht bieden van en reflectie stimuleren over het artistieke ecosysteem in zijn geheel. Voorbeeld:  Kunst in de Nevelstad
  2. De kunstenaar centraal: de positie van individuele kunstenaars versterken, zowel artistiek als sociaal-economisch. Voorbeeld: D.I.T. (Do It Together)
  3. Flanders Arts International: de internationale dimensie van de kunsten in Vlaanderen en Brussel versterken. Voorbeeld: International programmes
  4. Kunst maakt het verschil: de interculturele dimensie van de kunsten in Vlaanderen versterken.
  5. De publieke waarde van kunst: sector en beleid stimuleren om een breed en divers publiek te laten deelnemen en deelhebben aan de kunsten. Voorbeeld: Dans & Publiek
  6. Kunst en transitie: de kunstensector stimuleren om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzamere samenleving.

Historiek

Kunstenpunt startte in 2015 als fusieorganisatie van de voormalige steunpunten voor beeldende kunsten (BAM – Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst), voor muziek (Muziekcentrum Vlaanderen) en voor podiumkunsten (VTi – Vlaams Theater Instituut).


Thema's in de kunsten

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel?

Over kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.