Missie, visie & historiek

Karel Stulens met Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. assistent-dirigent Martijn Dendievel. Foto: (c) Wouter Maeckelberghe

Kunstenpunt is het steunpunt voor de podiumkunsten, de klassieke muziek en de beeldende kunst uit Vlaanderen en Brussel. Bij internationale doelgroepen zijn we bekend als Flanders Arts Institute.

Missie

Gedreven door kennis, gebeten door kunst: Kunstenpunt stimuleert en voedt de ontwikkeling van de kunsten, het kunstenbeleid en het debat over de kunsten in de samenleving. Dit doen we door

  • het artistieke ecosysteem in kaart te brengen;
  • kennis en expertise over de kunsten in Vlaanderen en Brussel te laten circuleren in binnen- en buitenland;
  • spelers uit de kunsten en het beleid ‒ inclusief domeinen buiten de kunsten ‒ te verbinden en
  • de internationale dimensie van de kunsten te versterken.

Visie

Als steunpunt voor de kunstensector en het beleid neemt Kunstenpunt een onafhankelijke positie in, met een brede visie op het gehele kunstenlandschap. Diversiteit en een inclusieve kunstpraktijk, de transitie naar duurzame en faire werk- en organisatiemodellen en aandacht voor de positie van de kunstenaar zijn speerpunten van onze werking.

Werking & actielijnen

Kunstenpunt steunt en stimuleert de ontwikkeling van kunsten en beleid. We werken vanuit een nauwe betrokkenheid en nabijheid bij het kunstenveld. Op volgende domeinen zijn we actief:

Praktijkondersteuning aan kunstenaars en organisaties

Kunstenpunt is het aanspreekpunt voor kunstenaars, kunstprofessionals en beleidsmakers voor vragen over het veld, de praktijk en het kunstbeleid in Vlaanderen en Brussel. Via online en print publicaties, live zowel als online events en via onze website delen we aan informatie en kennis. Individuele praktijkvragen worden beantwoord via advies@kunsten.be.

Monitoring en analyse van het kunstenlandschap

Kunstenpunt volgt het kunstenveld op de voet, zowel kwalitatief als cijfermatig. We verzamelen, analyseren en publiceren artikels en cijferdata over de kunsten en het beleid. Zo bieden we een helikopterblik over het landschap.

Praktijkontwikkeling

Samen met de sector en vanuit de kennis die we vergaren onderzoeken we voortdurend nieuwe pistes voor systeemverandering. Daarbij sturen we aan op een meer inclusieve, diverse, faire en duurzame kunstpraktijk en een weerbaar en toekomstbestendig veld.

Internationalisering van de kunsten

Kunstenpunt ondersteunt internationalisering in de kunsten. De organisatie stimuleert kunstenaars en organisaties om internationale relaties aan te knopen en te onderhouden door de organisatie van bezoekers- en uitwisselingsprogramma’s en de organisatie van spotlights op Vlaanderen in het buitenland.

Voor de periode 2017-2021 zet de organisatie in op zes actielijnen, die elk een element analyse, praktijkondersteuning en internationalisering hebben:

  1. Ecosysteem van de kunsten: een overzicht bieden van en reflectie stimuleren over het artistieke ecosysteem in zijn geheel. Voorbeeld:  Kunst in de Nevelstad
  2. De kunstenaar centraal: de positie van individuele kunstenaars versterken, zowel artistiek als sociaal-economisch. Voorbeeld: D.I.T. (Do It Together)
  3. Flanders Arts International: de internationale dimensie van de kunsten in Vlaanderen en Brussel versterken. Voorbeeld: International programmes
  4. Kunst maakt het verschil: de interculturele dimensie van de kunsten in Vlaanderen versterken.
  5. De publieke waarde van kunst: sector en beleid stimuleren om een breed en divers publiek te laten deelnemen en deelhebben aan de kunsten. Voorbeeld: Dans & Publiek
  6. Kunst en transitie: de kunstensector stimuleren om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzamere samenleving.

Historiek

Kunstenpunt startte in 2015 als fusieorganisatie van de voormalige steunpunten voor beeldende kunsten (BAM – Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst), voor muziek (Muziekcentrum Vlaanderen) en voor podiumkunsten (VTi – Vlaams Theater Instituut).


Thema's in de kunsten

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel?

Over kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.