Interculturaliseren? Samen aan de slag

11 feb - 17 jun 2021
Netwerkontmoetingtbc

(c) Anni Roenka

Wil je graag je organisatie beter laten aansluiten bij onze etnisch-cultureel diverse samenleving, maar weet je niet goed waar te beginnen? Heb je nood aan ondersteuning? Inspiratie? Overleg met collega’s? Kunstenpunt brengt mensen samen rond het thema om ervaringen te delen en op een informele manier van elkaar te leren.

De aanmeldingen voor de praktijkgemeenschappen interculturalisering zijn helaas gesloten. Heb je vragen rond interculturaliseren in de kunsten? Neem gerust contact op met Kunstenpunt via info@kunsten.be.

Wat is interculturaliseren?

Net zoals onze maatschappij, telt ook ons kunstenveld steeds meer mensen met een migratie- of diverse culturele achtergrond. Het is belangrijk dat kunstorganisaties mee veranderen, dat ze niet alleen meer diverse stemmen laten horen, maar hen ook opnemen in hun werking. Die verandering, waarbij een organisatie zich aanpast aan de culturele diversiteit in onze samenleving, noemen we interculturaliseren. Zo’n proces heeft een structurele impact op verschillende aspecten van je werking (publiek, programmatie, partners, personeel en plek).

Samen werken aan interculturaliteit

Vele organisaties zijn zoekende in dit veranderingsproces, en groeien hierin met vallen en opstaan. Herken jij dit ook voor jouw organisatie? Sluit je dan aan bij onze praktijkgemeenschap: een groep mensen uit de sector die samen rond het thema aan de slag gaan.

Interculturaliseren is een sectorbrede uitdaging, waarbij we elkaar kunnen inspireren. Door over de grenzen van je organisatie heen te kijken, kom je terecht in een boeiend netwerk. In zo’n praktijkgemeenschap kunnen deelnemers (leer)ervaringen, successen, drempels en uitdagingen delen. Daarnaast reiken experten ook voorbeelden, tools en literatuur aan. Al die kennis neem je nadien terug mee naar je eigen organisatie en praktijk.

De praktijkgemeenschappen worden begeleid door Judy vanden Thoren* van Hybried.

* Judy Vanden Thoren studeerde af als Vergelijkende Cultuurwetenschapper. Na een loopbaan van 15 jaar in de social profit, richtte ze Hybried op waar ze ondernemerschap combineert met sociaal engagement. Ze faciliteert interculturaliseringstrajecten, werkt rond inclusie en is loopbaancoach. 

Praktisch

Wat?

In 2021 zet Kunstenpunt twee verschillende praktijkgemeenschappen op rond het thema interculturaliseren. We geven er de voorkeur aan dat er zich per deelnemende organisatie twee mensen engageren, één persoon per gemeenschap. Voor kleine organisaties kunnen we hier eventueel een uitzondering voor maken (in onderling overleg).

1. Reach out – veranderingsprocessen in relatie tot externe actoren (samenwerkingen, publieksbereik en programmatie) 

 • Hoe kan je organisatie inzetten op interculturaliseren in publiekswerking en communicatie? Hoe kan je interculturaliteit nastreven in de samenwerkingen met andere organisaties of kunstenaars? 
 • Doelgroep: programmatoren, curatoren, publiekswerkers, communicatiemedewerkers, …

2.Zoom in – interne veranderingsprocessen

 • Hoe kan je een visie en missie formuleren omtrent interculturaliseren, rekrutering en globaal personeelsbeleid? Hoe sluit je werking aan bij een etnisch-cultureel diverse samenleving? Wat is de samenstelling van je personeelsbestand en vrijwilligers? Op welke manier betrek je nieuwe mensen?
 • Doelgroep: Leidinggevenden, HR, Raad van Bestuur, …

We passen het programma van de praktijkgemeenschappen graag aan op basis van jullie noden. Bij de inschrijving vragen we dus waar jullie organisatie op dit moment staat, waar je naartoe wil, welke leervragen jullie hebben en naar welke ondersteuning jullie op zoek zijn. Deze informatie wordt discreet behandeld en dient enkel om zo precies mogelijk de noden van deelnemers te laten aansluiten op de samenstelling en aanpak van de praktijkgemeenschappen.

Wanneer?

De trajecten starten in het voorjaar van 2021. We zullen 5 keer samenkomen. Organisaties wordt gevraagd één medewerker per praktijkgemeenschap in te schrijven. 

SessieZOOM INREACH OUT
111/2 10-12u3025/2 10-12u30
211/3 10-12u3025/3 10-12u30
31/4 10-12u3022/4 10-12u30
46/5 10-12u3020/5 10-12u30
53/6 10-12u3017/6 10-12u30
TerugkommomentTe bepalen met de groepTe bepalen met de groep

* De bijeenkomsten vinden plaats op bovenstaande data. Indien COVID19 maatregelen het toelaten, willen we graag fysiek bijeenkomen. Als dat niet mogelijk is, zal het traject digitaal begeleid worden.

Criteria voor deelname

 • Je werkt voor een kunstorganisatie (al dan niet gesubsidieerd, binnen eender welke functie binnen het Kunstendecreet)
 • Interculturalisering is expliciet opgenomen als (beleids)prioriteit binnen het actieplan van jouw organisatie
 • 2 medewerkers van jouw organisatie nemen deel*, verdeeld over praktijkgemeenschap reach out / praktijkgemeenschap zoom in. (* Uitgezonderd voor kleine organisaties in onderling overleg)
 • Je neemt deel aan alle sessies om continuïteit en vertrouwen onder deelnemers te faciliteren.

Hoe deelnemen?

De inschrijvingen voor deze praktijkgemeenschappen zijn afgesloten.

Q&A

 • Kan iedere organisatie die voldoet aan de criteria deelnemen? 
  Neen, helaas zijn de plaatsen beperkt. Om deze reden vragen we je enkel in te schrijven als je organisatie zich kan engageren voor het volledige traject.
 • Wat is de meerwaarde van praktijkgemeenschappen interculturaliseren? 
  De praktijkgemeenschappen faciliteren kruisbestuiving omtrent interculturalisering over kunstorganisaties en -disciplines heen. Je gaat aan de slag rond concrete praktijkvragen met kunstwerkers van andere organisaties. Zo kan je zelf verdere stappen zetten in je interculturaliseringsproces.
 • Wat is het verschil met sCan&Do?
  SCan&Do is een traject dat (podiumkunsten) organisaties gedurende meerdere jaren intensief begeleidt op niveau van individuele kunstorganisaties. De praktijkgemeenschappen interculturaliseren lopen parallel aan het aanbod van sCan&Do en richt zich op uitwisseling tussen organisaties.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze praktijkgemeenschappen? Wil je meer weten over ondersteuning van interculturalisering binnen je organisatie? Contacteer Kunstenpunt via info@kunsten.be.