De Zaak Cultuur

Het is een uitdagend jaar voor onze cultuursector. Graag nodigen we je uit om mee te denken over de toekomst van onze sector zodat we sterker uit deze crisis komen.

De Zaak Cultuur gaat over de hele cultuursector: van kunstenaars tot socioculturele organisaties, van musea en archieven tot muziekclubs, van dansgezelschappen tot circusartiesten.

Verwacht je aan inspirerende voorbeelden, prikkelende vragen en ook (veel) debat.

ism Circuscentrum, Cultuurconnect, Cultuurloket, Demos, FARO, Literatuur Vlaanderen, meemoo, OP/TIL, Publiq, Pulse, Socius, VAF en VI.BE


Schrijf mee aan het scenario voor de toekomst van de sector.

De Zaak Cultuur is een online event op 2, 3 en 4 december. Het wordt opgedeeld in drie kamers waarin je telkens een debat kan volgen over een belangrijke uitdaging: financiële veerkracht, digitalisering en groeikansen in cultuur.

Wil je meer doen dan gewoon luisteren en praat je zelf graag mee? Op 26 november is er al een voorafgaand “onmogelijk gesprek” gesprek over financiële veerkracht, georganiseerd en geleid door Building Conversation.


Spraakmakers aan het woord.

Over de financiële duurzaamheid van cultuur is al veel gedacht en geschreven. Van subsidies en renteloze leningen tot mecenaat, fiscale hefbomen, matching funds, prijszettingsstrategieën, crowdfunding, sponsoring en andere combinaties. Het zoeken naar een duurzame financieringsmix hield ook vòòr de coronacrisis cultuurwerkers en culturele organisaties bezig. Hoe versterken we de financiële veerkracht van de cultuursector?

Wij legden de vraag voor aan twaalf spraakmakers die ons een brief schreven vanuit het jaar 2030. In die toekomst staat het culturele ecosysteem er financieel veerkrachtig voor. In hun brieven blikken onze spraakmakers terug op de periode 2020-2030 en beschrijven ze de stappen die geleid hebben naar een toekomstbestendig cultureel ecosysteem.

Stijn Baert, Michel Bauwens, Fleur Khani, Ama Koranteng-Kumi, Tom Lemahieu, Michel Maus, Omar Mohout, Helen Perquy, Ellen Schoenaerts, Evi Swinnen, Catherine Van Holder en Bart Van Looy kruipen in de pen om hun toekomstvisie met ons te delen. We delen hun brieven mondmaatjes in de loop van november.