Financiële veerkracht van het culturele ecosysteem

Annick Schramme

Vooruitkijken is één ding. Leren uit het verleden een ander. We vroegen Annick Schramme (hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen) welke denk- en beleidspistes in het verleden zijn verkend om het cultureel ecosysteem financieel veerkrachtiger te maken. En wat we daaruit kunnen leren. Haar bijdrage kan je hier downloaden.

Where should we end. Spraak-makers aan het woord.

Wij legden de vraag voor aan twaalf spraakmakers die ons een brief schreven vanuit het jaar 2030. In die toekomst staat het culturele ecosysteem er financieel veerkrachtig voor. In hun brieven blikken onze spraakmakers terug op de periode 2020-2030 en beschrijven ze de stappen die geleid hebben naar een toekomstbestendig cultureel ecosysteem.

Met mondjesmaat brengen we hun ideeën tot bij jou, drie weken lang, te starten vanaf 12 november.

Met bijdragen van Stijn Baert, Michel Bauwens, Fleur Khani, Ama Koranteng-Kumi, Tom Lemahieu, Michel Maus, Omar Mohout, Helen Perquy, Ellen Schoenaerts, Evi Swinnen, Catherine Van Holder en Bart Van Looy.