De Zaak Cultuur/Financiële veerkracht

04 dec 2020
Werksessieonline
Hoe versterken we de financiële veerkracht van de cultuursector?

Over de financiële duurzaamheid van cultuur is al veel gedacht en geschreven. Van subsidies en renteloze leningen tot mecenaat, fiscale hefbomen, matching funds, prijszettingsstrategieën, crowdfunding, sponsoring en andere combinaties. Het zoeken naar een duurzame financieringsmix hield ook vòòr de coronacrisis cultuurwerkers en culturele organisaties bezig.

De huidige crisis dwingt ons terug naar de tekentafel. We zullen de gevolgen van de pandemie nog lang voelen en moeten daarom grondig en zorgvuldig nadenken over onze toekomst als sector.

Het is zoeken naar modellen voor een grotere weerbaarheid en een nieuwe aanpak. Want we weten niet welke schokken nog op ons afkomen. Maar hoe doen we dat zonder de maatschappelijke meerwaarde van cultuur te verloochenen? Welke rol is weggelegd voor de overheid? Welke voor de sector? En welke voor publiek en samenleving?

SociusFAROKunstenpuntVAF en Cultuurloket sloegen de handen in elkaar in het kader van De Zaak Cultuur en zorgen vier weken lang voor prikkels en debat.

Where should we end up? Spraak-makers aan het woord.

Wij legden de vraag voor aan twaalf spraakmakers die ons een brief schreven vanuit het jaar 2030. In die toekomst staat het culturele ecosysteem er financieel veerkrachtig voor. In hun brieven blikken onze spraakmakers terug op de periode 2020-2030 en beschrijven ze de stappen die geleid hebben naar een toekomstbestendig cultureel ecosysteem.

Met mondjesmaat brengen we hun ideeën tot bij jou, drie weken lang, te starten vanaf 12 november.

Lees de eerste vier brieven van Omar Mohout, Bart Van Looy, Ellen Schoenaerts en Michel Bauwens. 

Met bijdragen van Stijn Baert, Michel Bauwens, Catherine Van Holder, Omar Mohout, Michel Maus, Bart Van Looy, Ama Koranteng-Kumi, Evi Swinnen, Tom Lemahieu, Ellen Schoenaerts, Fleur Khani en Helen Perquy.

Vooruitkijken is één ding. Leren uit het verleden een ander. We vroegen Annick Schramme (hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen) welke denk- en beleidspistes in het verleden zijn verkend om het cultureel ecosysteem financieel veerkrachtiger te maken? En wat we daaruit kunnen leren? Haar bijdrage lees je hier.

Where should we start? Spraak-makend.

We geven jou ook het woord.

De Zaak Cultuur ging een samenwerking aan met Building Conversation. In 4 gesprekken met telkens 12 deelnemers op 19 en 26 november verkennen we ook jouw spraakmakende gedachten. Welke reflecties en/of voorstellen helpen om het culturele ecosysteem veerkrachtiger te maken? Ga de dialoog aan met collega-kunstenaars en werkers uit het culturele eco-systeem en meld je aan op BuildingConversation.

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen cultuur, gesprek en samenleving.

In de zomer van 2013 begonnen theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan ‘t Sas met de ontwikkeling van Building Conversation. Vanuit een grote interesse voor gesprekstechnieken uit verschillende culturen en vanuit een nieuwsgierigheid naar de werking van het gesprek als plek voor ontmoeting, startten ze een onderzoek met de centrale vraag: ‘Hoe spreken we met elkaar en hoe zouden we met elkaar kunnen spreken?’. Intussen is Building Conversation uitgegroeid tot een collectief.

Forumdebat

Op vrijdag 4 december om 14u00 organiseren we een Zoom-debat. We leggen de kernideeën van de spraakmakers voor. Zijn ze realistisch? Zijn ze wenselijk? Welke stappen moeten we zetten? Welke lessen trekken we uit het verleden? Ga het debat aan onder moderatie van Ronald Verhaegen. Reserveer hier je (gratis) ticket.