Strategische Visienota Kunsten 2020

De nieuwe Strategische Visienota Kunsten werd op 1 april 2020 gepubliceerd. In deze nota legt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon de krachtlijnen vast van zijn kunstenbeleid voor de komende jaren. Zoals omschreven in het Kunstendecreet, geeft de Visienota ook aandachtspunten mee voor de beoordeling van subsidieaanvragen. De Visienota is een verdere uitwerking van de Beleidsnota Cultuur 2019-2024 en werd gevoed door de Landschapstekening Kunsten 2019. Kunstenpunt maakt een samenvatting en analyseert de nota grondig.
Op zoek naar recente informatie over het Kunstendecreet? Wat zijn de nieuwe analyses over het huidige kunstenbeleid? Volg een informatiesessie over het kunstendecreet of download onze informatiebundel. Kunstenpunt helpt je graag verder.

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.