Verkenning en uitwisseling met de kunstensector uit de MENA-regio

Observaties en analyses door kunstenaars, kunstwerkers en onderzoekers.

Aandacht voor diversiteit in de kunsten in Vlaanderen leidt ons ook naar de landen waar migranten vandaan komen; kunstenaars in Vlaanderen leggen relaties met Marokko en Tunesië – en omgekeerd – en West-Europese kunstenaars en programmatoren met een migratiegeschiedenis investeren vandaag actief in infrastructuur en netwerken in de MENA.Indrukken van Libanon

Beiroet was de locatie van de Satellietmeeting die IETM organiseerde van 6 tot 9 oktober 2016. Zo’n satellietmeeting is een diepere analyse van een specifiek onderwerp of een toenadering tot een focusregio of -land. Het hoofdthema van deze meeting was ‘Freedom of Expression’. Enkele belangrijke topics werden daarbij grondig bestudeerd: mobiliteit, cultuurbeleid, funding, gendergelijkheid in de culturele sector en decentralisatie van cultuur.

Via een call werden vijf deelnemers uit Vlaanderen en Brussel geselecteerd. Zij schreven hun indrukken neer in deze reisverslagen.
Cultural exploration and exchange with(in) South-East Europe

Working together with Eastern Europe, balkans and countries bordering the EU

Internationaal werken

Kansen voor Vlaamse kunstenprofessionals in het buitenland en voor buitenlandse professionals in Vlaanderen