Op verkenning en uitwisseling in Zuidoost-Europa


Verkenning en uitwisseling met de kunstensector uit de MENA-regio

Aandacht voor diversiteit in de kunsten in Vlaanderen leidt ons ook naar de landen waar migranten vandaan komen; kunstenaars in Vlaanderen leggen relaties met Marokko en Tunesië – en omgekeerd – en West-Europese kunstenaars en programmatoren met een migratiegeschiedenis investeren vandaag actief in infrastructuur en netwerken in de MENA.

Internationaal werken

Kansen voor Vlaamse kunstenprofessionals in het buitenland en voor buitenlandse professionals in Vlaanderen.