Kunstendecreet for dummies

Op onze website lees je over subsidies binnen het Kunstendecreet. Of dat de opdrachten van Kunstenpunt worden bepaald binnen het Kunstendecreet. 
Maar wat is dat Kunstendecreet nu eigenlijk? 
 

Het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het Kunstendecreet bevat de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en toezicht van diverse subsidies voor volgende disciplines: 

  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Beeldende en audiovisuele kunsten 
  • Architectuur
  • Vormgeving 
  • En alle mengvormen of cross-sectorale invullingen. 

Bij cross-sectorale kunsten wordt intensief samengewerkt tussen een specifieke kunstdiscipline en partner(s) die buiten de kunstensector actief zijn zoals zorg, onderwijs of wetenschap.

De disciplines literatuur en audiovisuele kunsten (film, single screen audiovisuele kunsten, reeksen, podcast en games) hebben hun eigen fondsen en bijhorende subsidies bij Literatuur Vlaanderen en Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). 

> Subsidies voor kunstenaars binnen het Kunstendecreet vind je hier. 

> Subsidies voor organisaties binnen het Kunstendecreet vind je hier

Kort samengevat is het Kunstendecreet dus een verzameling van subsidies van de Vlaamse overheid voor de professionele kunstensector. Het kunstendecreet zorgt niet voor erkenning of geeft een waardeoordeel aan kunstenaars of kunstorganisaties. Het al dan niet toegewezen krijgen van subsidies binnen het Kunstendecreet maken een kunstenaar of kunstorganisatie niet meer of minder professioneel. 

Hoe verhoudt Kunstenpunt zich ten opzichte van het Kunstendecreet? 

Kunstenpunt is één van de “actoren” van het Kunstendecreet die als aanspreek -en steunpunt actief zijn voor het professionele kunstenveld. Daarom worden de opdrachten voor Kunstenpunt vastgelegd binnen het Kunstendecreet en heeft Kunstenpunt geen fonds met eigen subsidielijnen. 

De andere actoren van het Kunstendecreet zijn VI.BE, VAi en Kunst In Huis

Kom via deze link meer te weten wat Kunstenpunt doet. 

Via deze wegwijzer vind je een overzicht terug van alle ondersteunende organisaties binnen het kunstenveld!