Subsidies voor organisaties via het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet van de Vlaamse overheid voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector. De subsidies zijn bedoeld voor kunstenaars en voor organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur. Hier gaan we dieper in op de instrumenten die organisaties met een juridische structuur kunnen aanvragen. Ook kunstenaars kunnen zo’n organisatie oprichten.

If possible, we also provide information in English. Send an email to advies@kunsten.be if you need guidance through the different types of grants and subsidies in the framework of the Arts Decree.

Types

We zetten de mogelijke subsidies voor organisaties werkzaam in de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur op een rijtje:

Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van initiatieven in de kunstensector die in tijd en doelstelling beperkt zijn, met een maximum van 3 jaar. Herbekijk onze infosessie van 16 februari 2021.

Information on project subsidies in English.

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die hun kwaliteit en positie in het kunstenlandschap al bewezen hebben en die actief zijn in de kunstensector. De ondersteuning geldt voor 5 jaar.

Door een wijziging van het Kunstendecreet werd de indiendatum met 1 jaar uitgesteld tot 1 december 2021. Bekijk de laatste stand van zaken steeds in het thema ‘Beleid en Kunstenbeleid’.

Een tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen.

Information and application guidelines in English.

De subsidie voor internationale presentatieprojecten kan financiële ondersteuning bieden voor de presentatie van nieuwe of bestaande kunstproducties in het buitenland.

De presentatie moet plaatsvinden in een presentatieplek met internationale uitstraling en bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de prioritaire landen en regio’s in het Vlaams internationaal cultuurbeleid. De bepaling van prioritaire landen of regio’s wordt overlegd binnen de Vlaamse overheid.

Het maximaal toe te kennen bedrag bedraagt 50.000 euro.
Een internationaal presentatieproject omvat minstens de kosten die verbonden zijn aan de presentatie van de kunstenaar in het buitenland.

Functies

Het decreet spreekt over vijf functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Aan die functies zijn verschillende criteria gekoppeld, richtlijnen om de inhoudelijke kwaliteit en het zakelijk beheer te beoordelen. De functies zijn van toepassing op volgende instrumenten: projectsubsidies, werkingssubsidies, kunstinstellingen.

Indiendata

Voor 2022 zijn er 2 indiendata voor projectsubsidies:

  • 15/05 voor initiatieven die starten tussen 1 september en 31 december van 2022.
  • 15/09 voor initiatieven die starten in de eerste jaarhelft van 2023.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten kan je aanvragen tot twee maanden voor het presentatiemoment.

Voor internationale presentatieprojecten zijn 4 deadlines per jaar:

  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

Werkingssubsidies voor organisaties kunnen om de vijf jaar worden aangevraagd. De volgende deadline voor werkingssubsidies was gepland 1 december 2020 (periode 2022-2026). De minister van cultuur besliste in de Strategische Visienota Kunsten om het Kunstendecreet te wijzigen en daarvoor de indiendatum voor werkingssubsidies uit te stellen met een jaar: 1 december 2021 (periode 2023-2027).

Je maakt online een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet via de digitale module KIOSK. Gebruik zeker de FAQ waar je vast antwoorden zal vinden op je vragen.

Beoordeling van aanvragen

Essentieel in het Kunstendecreet is de artistieke en zakelijke kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen voor projectsubsidies en meerjarige subsidies. De beoordelingscommissies worden elke ronde anders samengesteld, afhankelijk van de ingediende aanvragen. Bekijk wie er momenteel als beoordelaar actief is. Naar aanleiding van de eerste beoordelingsronde binnen dit nieuwe decreet werd een coachingstraject voor voorzitters en beoordelaars aangeboden. Afspraken voor het verloop van de beoordeling werden in een draaiboek verwerkt.