Subsidies voor organisaties via het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet van de Vlaamse overheid voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector. De subsidies zijn bedoeld voor kunstenaars en voor organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur. Hier gaan we dieper in op de instrumenten die organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen aanvragen. Ook kunstenaars kunnen zo’n organisatie oprichten.
 

Types

Organisaties die werkingssubsidies ontvangen kunnen deze niet combineren met projectsubsidies binnen het Kunstendecreet. Organisaties die een werkingssubsidie van minder dan 400.000 euro ontvangen kunnen wel een ‘Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten’ of ‘Internationale presentatieprojecten’ aanvragen op voorwaarde dat voor de buitenlandse presentatie geen middelen voorzien waren in de begroting van de werking. We zetten de mogelijke subsidies voor organisaties op een rijtje.

Functies

Het decreet spreekt over vijf functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Aan die functies zijn verschillende criteria gekoppeld, richtlijnen om de inhoudelijke kwaliteit en het zakelijk beheer te beoordelen. De functies zijn van toepassing op volgende instrumenten: projectsubsidies, werkingssubsidies, kunstinstellingen.

Indiendata

Voor 2023 zijn er 2 indiendata voor projectsubsidies:

  • 15/03 voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december van 2023.
  • 15/09 voor initiatieven die starten in de eerste jaarhelft van 2024.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten kan je aanvragen tot twee maanden voor het presentatiemoment.

Voor internationale presentatieprojecten zijn 4 deadlines per jaar:

  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

Werkingssubsidies voor organisaties kunnen om de vijf jaar worden aangevraagd. De vorige deadline voor werkingssubsidies was 1 december 2021 (periode 2023-2027).

Je maakt online een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet via de digitale module KIOSK. Gebruik zeker de FAQ waar je vast antwoorden zal vinden op je vragen.

Beoordeling van aanvragen

Essentieel in het Kunstendecreet is de artistieke en zakelijke kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen voor projectsubsidies en meerjarige subsidies. De beoordelingscommissies worden elke ronde anders samengesteld, afhankelijk van de ingediende aanvragen. Bekijk wie er momenteel als beoordelaar actief is. Naar aanleiding van de eerste beoordelingsronde binnen dit nieuwe decreet werd een coachingstraject voor voorzitters en beoordelaars aangeboden. Afspraken voor het verloop van de beoordeling werden in een draaiboek verwerkt.