Subsidies voor kunstenaars via het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector. De subsidies zijn bedoeld voor kunstenaars en voor organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur. Hier gaan we dieper in op die instrumenten die kunstenaars vanaf 2021 kunnen aanvragen zonder tussenkomst van een organisatie.

If possible, we will guide you to information in English.

We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

Herbekijk: infosessie indienronde 15 maart 2021 – algemene info (+ English translation) · Bekijk in de videozone

Types

Afhankelijk van je eigen situatie en artistieke plannen kan je een beurs, een toelage of een ander type van ondersteuning aanvragen. We zetten de mogelijke subsidies voor beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur op een rijtje:

Een beurs is een subsidie voor individuele kunstenaars voor artistiek onderzoek en experiment, talentontwikkeling, levenslang leren.
Een beurs kan kortlopend zijn (max. 1 jaar) of langlopend (max. 3 jaar). Beurzen kunnen ook gebruikt worden voor een werkverblijf of residentie in het binnen- of buitenland.
Met een beurs hoeft er geen project of tegenprestatie gerealiseerd worden.
Een beurs kan enkel dienen voor de functie ontwikkeling.

Een projectsubsidie is bedoeld voor een artistiek en professioneel initiatief met een concreet resultaat dat in een bepaalde tijd van maximaal drie jaar tot stand komt. Je kan als individu een aanvraag indienen en daarin een organisatie aanduiden waaraan de subsidie wordt uitbetaald.
Je project moet worden gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie, reflectie. Aan die functies zijn verschillende criteria gekoppeld, richtlijnen om de inhoudelijke kwaliteit en het zakelijk beheer te beoordelen.

Information on project subsidies in English.

Een tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment kan financiële ondersteuning bieden om in te spelen op een kans in het buitenland.

Information and application guidelines in English.

Een residentietoelage biedt een kunstenaar de mogelijkheid om voor een bepaalde periode zijn/haar aandacht te richten op zijn/haar artistieke ontwikkeling tijdens een verblijf in het buitenland. Afhankelijk van de residentie wordt enkel een werkruimte en verblijf beschikbaar gesteld of is er begeleiding van de residentieorganisatie ter plaatse. Er zijn nu ook residenties digitale cultuur.

Applications in English for:

AIR Berlin Alexanderplatz, Ujazdowski Castle Centre for contemporary arts, Residency Unlimited, Le 18, Tokas.

 

Een doorbraaktraject is bedoeld om een kunstenaar op een sleutelmoment te steunen bij een doorbraak in één of meer landen.

Deze subsidie kan aangevraagd worden door een individuele kunstenaar, een groep van kunstenaars of een organisatie, die betrokken is bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en professioneel actief is in de kunstensector. Je moet beschikken over internationaal potentieel en er moet bovendien een goede kans bestaan op positieve middellangetermijneffecten op vlak van artistieke ontwikkeling, uitstraling en Return On Investment.

Een residentiebeurs biedt je net als een residentietoelage de kans om je kunstpraktijk buiten je vertrouwde geografische context verder te ontwikkelen.

Verschil is dat er bij de residentietoelage alleen kan gekozen worden voor plekken waar de Vlaamse overheid een overeenkomst mee heeft en je bij een residentiebeurs zelf een plek kunt uitkiezen, dus eentje waar het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst mee heeft. Mits die plekken aan bepaalde voorwaarden voldoen en als je door de residentie in kwestie aanvaard bent.
De deadline* voor het indienen van je beursaanvraag is afhankelijk van de residentie die je kiest.
Niet onbelangrijk: een beurs dekt alle kosten, een toelage alleen reis -en leefkosten.

*Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie.

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie.

Maximumbedrag: 10.000,-

Uiterste indiendata

In 2021 zijn er twee indiendata voor beurzen en projectsubsidies:

  • 15/03 voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december van 2021.
  • 15/09 voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 31 augustus van 2022.

Residentietoelagen worden op verschillende data aangevraagd, naargelang de residentie van je keuze.

Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment kan je aanvragen tot twee maanden voor het presentatiemoment.

Je kunt een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet aanvragen via de digitale module KIOSK. Bekijk de FAQ-bundel over het indienen van een onlineaanvraag via KIOSK.

Beoordeling van aanvragen

Essentieel in het Kunstendecreet is de artistieke en zakelijke kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen voor beurzen en projectsubsidies. De beoordelingscommissies worden elke ronde anders samengesteld, afhankelijk van de ingediende aanvragen. Bekijk wie er momenteel als beoordelaar actief is. Naar aanleiding van de eerste beoordelingsronde binnen dit nieuwe decreet werd een coachingstraject voor voorzitters en beoordelaars aangeboden.. Afspraken voor het verloop van de beoordeling werden in een draaiboek verwerkt.

Meer weten over het Kunstendecreet?

Via deze link vind je alles over het Kunstendecreet, het kader, de functies en de kwaliteitsbeoordeling. Op dezelfde website kan je ook nakijken welke subsidiebeslissingen er de voorbije rondes werden genomen.