Subsidies voor kunstenaars via het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector. De subsidies zijn bedoeld voor kunstenaars en voor organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur. Hier gaan we dieper in op die instrumenten die kunstenaars kunnen aanvragen zonder tussenkomst van een organisatie.
 

Types

Afhankelijk van je situatie en plannen kan je een beurs, een projectsubsidie of een ander type van ondersteuning aanvragen. Kortlopende subsidies binnen het Kunstendecreet zijn onderling niet combineerbaar, met uitzondering van de ‘Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten’ en de ‘Internationale presentatieprojecten’. We zetten de mogelijke subsidies op een rijtje:

Uiterste indiendata

Voor 2023 zijn er twee indiendata voor beurzen en projectsubsidies:

  • 15/03 voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december van 2023.
  • 15/09 voor initiatieven die starten in de eerste jaarhelft van 2024.

Residentiebeurzen worden op verschillende data aangevraagd, naargelang de residentie van je keuze.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten kan je aanvragen tot twee maanden voor het presentatiemoment.

Voor internationale presentatieprojecten zijn 4 deadlines per jaar:

  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

Je kunt een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet aanvragen via de digitale module KIOSK. Bekijk de FAQ-bundel over het indienen van een onlineaanvraag via KIOSK.

Beoordeling van aanvragen

Essentieel in het Kunstendecreet is de artistieke en zakelijke kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen voor beurzen en projectsubsidies. De beoordelingscommissies worden elke ronde anders samengesteld, afhankelijk van de ingediende aanvragen. Bekijk wie er momenteel als beoordelaar actief is. Naar aanleiding van de eerste beoordelingsronde binnen dit nieuwe decreet werd een coachingstraject voor voorzitters en beoordelaars aangeboden. Afspraken voor het verloop van de beoordeling werden in een draaiboek verwerkt.

Meer weten over het Kunstendecreet?

Via deze link vind je alles over het Kunstendecreet, het kader, de functies en de kwaliteitsbeoordeling. Op dezelfde website kan je ook nakijken welke subsidiebeslissingen er de voorbije rondes werden genomen.