Subsidies voor kunstenaars via het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector. De subsidies zijn bedoeld voor kunstenaars en voor organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur. Hier gaan we dieper in op die instrumenten die kunstenaars vanaf 2021 kunnen aanvragen zonder tussenkomst van een organisatie.

If possible, we also provide information in English. Send an email to advies@kunsten.be if you need guidance through the different types of grants and subsidies in the framework of the Arts Decree.

Types

Afhankelijk van je situatie en plannen kan je een beurs, een toelage of een ander type van ondersteuning aanvragen. We zetten de mogelijke subsidies voor beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur op een rijtje:

Een beurs is een subsidie voor individuele kunstenaars voor artistiek onderzoek en experiment, talentontwikkeling, levenslang leren.
Een beurs kan kortlopend zijn (max. 1 jaar) voor opkomend talent of langlopend (max. 3 jaar) voor bewezen talent.
Met een beurs hoeft er geen project of tegenprestatie gerealiseerd worden.
Een beurs kan enkel dienen voor de functie ontwikkeling.

Een projectsubsidie is bedoeld voor een artistiek en professioneel initiatief met een concreet resultaat dat in een bepaalde tijd van maximaal drie jaar tot stand komt. Je kan als individu een aanvraag indienen en daarin een organisatie aanduiden waaraan de subsidie wordt uitbetaald.
Je project moet worden gekenmerkt door een of meerdere van de volgende
functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie, reflectie. Aan die functies zijn verschillende criteria gekoppeld, richtlijnen om de inhoudelijke kwaliteit en het zakelijk beheer te beoordelen.

Information on project subsidies in English.

Een tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten  kan financiële ondersteuning bieden om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is.

Application manual for an allowance for an international presentation in English.

Een residentiebeurs biedt kunstenaars de mogelijkheid om voor een bepaalde periode hun aandacht te richten op artistieke ontwikkeling van hun oeuvre buiten de vertrouwde geografische context.

Een residentiebeurs kun je aanvragen voor:

  • een residentieplek in het buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft;
  • een residentieplek in binnen- of buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst heeft.

Een residentiebeurs komt tussen in kosten verbonden aan zo’n residentie. Er zijn nu ook residenties digitale cultuur.

De deadline voor het indienen van je beursaanvraag is afhankelijk van de residentie die je kiest.

Applications in English for:

AIR Berlin Alexanderplatz, Ujazdowski Castle Centre for contemporary arts, Residency Unlimited, Le 18, Tokas.

 

De subsidie voor internationale presentatieprojecten kan financiële ondersteuning bieden voor de presentatie van nieuwe of bestaande kunstproducties in het buitenland.

De presentatie moet plaatsvinden in een presentatieplek met internationale uitstraling en bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de prioritaire landen en regio’s in het Vlaams internationaal cultuurbeleid. De bepaling van prioritaire landen of regio’s wordt overlegd binnen de Vlaamse overheid.

Het maximaal toe te kennen bedrag bedraagt 50.000 euro.
Een internationaal presentatieproject omvat minstens de kosten die verbonden zijn aan de presentatie van de kunstenaar in het buitenland.

 

Uiterste indiendata

Voor 2022 zijn er twee indiendata voor beurzen en projectsubsidies:

  • 15/05 voor initiatieven die starten tussen 1 september en 31 december van 2022.
  • 15/09 voor initiatieven die starten in de eerste jaarhelft van 2023.

Residentiebeurzen worden op verschillende data aangevraagd, naargelang de residentie van je keuze.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten kan je aanvragen tot twee maanden voor het presentatiemoment.

Voor internationale presentatieprojecten zijn 4 deadlines per jaar:

  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar.
  • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

Je kunt een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet aanvragen via de digitale module KIOSK. Bekijk de FAQ-bundel over het indienen van een onlineaanvraag via KIOSK.

Beoordeling van aanvragen

Essentieel in het Kunstendecreet is de artistieke en zakelijke kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen voor beurzen en projectsubsidies. De beoordelingscommissies worden elke ronde anders samengesteld, afhankelijk van de ingediende aanvragen. Bekijk wie er momenteel als beoordelaar actief is. Naar aanleiding van de eerste beoordelingsronde binnen dit nieuwe decreet werd een coachingstraject voor voorzitters en beoordelaars aangeboden. Afspraken voor het verloop van de beoordeling werden in een draaiboek verwerkt.

Meer weten over het Kunstendecreet?

Via deze link vind je alles over het Kunstendecreet, het kader, de functies en de kwaliteitsbeoordeling. Op dezelfde website kan je ook nakijken welke subsidiebeslissingen er de voorbije rondes werden genomen.

We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

Herbekijk: infosessie indienronde 15 maart 2021 – algemene info (+ English translation) · Bekijk in de videozone