Veelgestelde vragen over Kunstenpunt

Wat is Kunstenpunt? Geeft Kunstenpunt subsidies? Kan ik langskomen met een vraag? Het antwoord op deze en nog vele andere vragen vind je hier.

Into The Streets - Theater Aan Zee (c) Jolien Fagard

Kunstenpunt werd in 2015 opgericht als steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek in Vlaanderen. We werken voor iedereen die professioneel actief is in en rond de kunsten en in het kunstenbeleid in Vlaanderen. We voorzien info en advies, brengen mensen samen rond gedeelde vragen en uitdagingen gerelateerd aan de kunstpraktijk, monitoren en beschrijven de sector en doen aan internationale promotie van kunst(enaars) uit Vlaanderen.

Neen, Kunstenpunt geeft geen subsidies. Subsidies in de kunsten worden op Vlaams niveau uitgekeerd via de instrumenten van het Kunstendecreet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld film en letteren, hebben de Vlaamse beeldende kunsten, podiumkunsten en muziek geen eigen fonds.

Ja, Kunstenpunt is een vzw die via het Kunstendecreet structurele subsidies ontvangt. Elke vijf jaar dienen we een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid. Met die overheid hebben we ook een beheersovereenkomst waarin onze taken en doelstellingen worden gedefinieerd.

Neen, Kunstenpunt is geen overheidsdienst, maar een onafhankelijke vzw. We werken wel vaak samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

De bovenbouw cultuur is een groep van intermediaire organisaties – waaronder Kunstenpunt – die de schakel tussen het beleid en het culturele veld vormt. Deze groep steunpunten, fondsen en expertisecentra wil het culturele veld de nodige competenties geven om zijn doelstellingen te realiseren en om uitdagingen het hoofd te bieden. De bovenbouw cultuur is een bevoorrechte partner van het beleid voor de instandhouding van een sterk cultuurveld. Organisaties die deel uitmaken van de bovenbouw cultuur zijn o.a. Cultuurloket, Literatuur Vlaanderen, VI.BE, FARO, Socius, het Vlaams Audiovisueel Fonds, Demos en Pulse.

Iedereen is welkom bij Kunstenpunt, en dagelijks bereiken ons vele praktijkvragen. Je kan met je vragen bij ons terecht via een Morning Coffee of via mail. Wanneer nodig maken we graag een afspraak met jou.

Neem eerst een kijkje in onze online gids. Vind je daar geen antwoord, stuur ons dan een mail met vermelding van je telefoonnummer. We antwoorden je binnen de vijf werkdagen.

Ja, iedereen die actief is in de kunsten of in het kunstenbeleid kan bij ons vergaderen, of een paar uur komen werken. Als je een paar uur wil komen co-worken bij ons hoef je niet te reserveren; je kan langskomen tussen 9u en 17u. Als je wil vergaderen, dan reserveer je een zaal door ons een mail te sturen.

Check even onze vacaturepagina. Je kunt ons ook steeds een vrije sollicitatie sturen via mail. Zo weten we wie je bent en waarom je (in de toekomst) eventueel met ons zou willen samenwerken.

Kunstenpunt voert een fair en transparant verloningsbeleid, intern én extern. Kunstenaars en freelancers vergoeden we als volgt.

Op basis van de vergoedingen binnen PC 329.01 omgezet naar uurlonen, betalen we freelancers en individuele makers €45 per uur, behalve als ze met een eigen loontarief werken. Is de dienstverlener BTW-plichtig, dan komt daar BTW bovenop.

Per categorie van dienstverlening hebben we minima bepaald.

Voor moderatie van een publiek event is het minimum €300, voor een niet-publiek event (inclusief afnemen van een interview) €250.

Voor deelname aan een publiek panelgesprek bedraagt de vergoeding minimaal €250.

Nodigen we je uit om deel te nemen aan een focusgroep of een interview, dan vergoeden we je minimaal €150 (betreft het geen groeps- maar een individueel interview, dan wordt dat €250).

Voor een publieke lezing (inclusief gebruik van de tekst) betalen we je minimaal €300, en voor het schrijven van een tekst €2,25 per regel.

Voor het gebruik van beeld voor een campagne betalen we je minimaal €200. Voor aparte publicaties (print, online) gebruiken we doorgaans rechtenvrije beelden.

Onze kilometervergoeding bedraagt €0,37, onze vrijwilligersvergoedingen €35,41 per dag.

Kleine artistieke vergoedingen raden we ten stelligste af. Geef je daar toch de voorkeur aan, dan betalen we je €132,13 per dag.

Ja, geregeld doen mensen hun stage bij Kunstenpunt. Dat kan op vele manieren: in de vorm van onderzoek, door activiteiten zoals workshops, werkbezoeken of conferenties mee te organiseren, en/of door mee te draaien in onze diensten rond dataverzameling, documentatie of communicatie. We hebben zelf veel ideeën voor fijne stages, maar we staan ook open voor voorstellen, zolang die aansluiten bij onze missie. Geïnteresseerd? Stuur ons een mail.

Ja, we hebben een bibliotheek en collectie die (deels) publiek toegankelijk is.

Wat is het verschil tussen Kunstenpunt…

Kunstenpunt is een onafhankelijke vzw en geen deel van de Vlaamse overheid. Het Departement Cultuur, Jeugd & Media is deel van de Vlaamse overheid en zorgt voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsondersteuning. In tegenstelling tot Kunstenpunt, werkt het Departement onder het directe gezag en onder de verantwoordelijkheid van de minister van Cultuur.

Kunstenpunt is er voor de kunstensector, Cultuurloket werkt cultuursectorbreed. Kunstenpunt en Cultuurloket verlenen beiden informatie aan de kunstensector, maar ze leggen andere accenten. Kunstenpunt biedt een breed overzicht van het kunstenveld rond uiteenlopende thema’s en vanuit een brede waaier aan activiteiten: van inzicht in het Kunstendecreet en andere financieringsbronnen, in (zelf)organisatie en nieuwe werkvormen, over onderzoek naar trends en ontwikkelingen in het veld, tot het verbinden van netwerken nationaal en internationaal.

Cultuurloket specialiseert zich in grondige en diepgaande zakelijke, financiële en juridische informatie voor het brede cultuurveld. Dit doet het zowel collectief (via opleidingen) als op individuele basis (via adviesgesprekken). Iedereen actief in de brede cultuursector kan bij Cultuurloket terecht voor vragen van juridische, zakelijke en bedrijfseconomische aard, zoals sociale statuten, contracten, rechtspersoonlijkheid, intellectuele eigendom, budgettering, internationalisering e.d.m. Cultuurloket stimuleert ondernemerschap in cultuur en biedt toeleiding naar aanvullende financiering. Kunstenpunt en Cultuurloket werken samen rond thema’s die voor beide doelgroepen (het kunsten- en het cultuurveld) en werkingen relevant zijn.

Sinds 2019 ondersteunt VI.BE (vroeger Poppunt) artiesten (van beginners tot professionals) en hun omkadering, werkzaam in de brede sector van de niet-klassieke muziek. Kunstenpunt blijft het aanspreekpunt voor klassieke muziek, breed beschouwd. Beide organisaties behouden een nauwe samenwerking, onder andere op het vlak van dataverzameling, onderzoek en ontsluiting van gegevens. Deze werden vastgelegd in een afsprakenkader

Kunstenpunt is een onafhankelijke organisatie die mensen en organisaties actief in de kunsten én in het kunstenbeleid ondersteunt; OKo (Overleg Kunstenorganisaties) is de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De leden van oKo komen op voor de positie van de kunsten in de samenleving en nemen standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.Advies

Hier kan je alle informatie en documentatie terugvinden over werken in de kunsten. Ontdek onze populaire gids voor kunstenaars en kunstenorganisaties via de handige subcategorieën.

Over kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.