Landschapstekening 2025: een analyse van het Vlaamse kunstenlandschap 

Aan het begin van een nieuwe politieke termijn stelt Kunstenpunt een Landschapstekening Kunsten voor: een uitgebreide analyse van de  trends en ontwikkelingen in het professionele kunstlandschap van Vlaanderen.

Wat is een Landschapstekening?

De Landschapstekening gaat uitgebreid in op de vele thema’s die in de kunstwereld leven. Het is een diepgravend onderzoek dat inzichten en trends in kaart brengt op basis van empirische gegevens.

De Landschapstekening maakt een analyse van de sterke en zwakke punten en wijst op kansen en bedreigingen. Hiermee biedt ze een basis voor strategische overwegingen die de Minister van Cultuur kan maken in Strategische Visienota voor de kunsten.

Aan de Landschapstekening gaat een lang voorbereidings- en onderzoekstraject vooraf. Daarbij worden zoveel mogelijk actoren uit het kunstenveld betrokken om input te verzamelen en diverse perspectieven te belichten.

Het traject mondt uiteindelijk uit in een publicatie waarin alle bevindingen samenkomen. Eens de Landschapstekening gepubliceerd is, willen we de inzichten die eruit voortkomen ook terugkoppelen naar de praktijk.

Waarom is zo’n Landschapstekening belangrijk?

Voor de sector biedt de Landschapstekening de mogelijkheid om gezamenlijk thema’s te verkennen en een agenda vast te stellen. Het is een oproep aan het hele kunstenveld om actief deel te nemen aan het proces. Het helpt kunstenorganisaties ook om na te denken over hun positionering, vooral met het oog op werkingssubsidies.

Voor politieke beleidsmakers, zowel op Vlaams als lokaal niveau, dient de Landschapstekening als basis voor een strategische visie. Ze bevat aandachtspunten die beoordelingscommissies in overweging moeten nemen. Ook lokale landschapstekeningen kunnen zich tegenover de Vlaamse Landschapstekening verhouden.

Wie maakt de Landschapstekening?

De analyse wordt opgesteld door Kunstenpunt, met input van het Vlaams Architectuurinstituut (VAI), het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), en Literatuur Vlaanderen, in samenwerking met het Departement Cultuur van de Vlaamse overheid.

Meer weten?

Hou deze pagina, onze nieuwsbrieven en onze sociale media in de gaten en blijf op de hoogte van de komende stappen in het traject?