Kunsten na corona: welke ontwikkelingen springen in het oog?

Beursschouwburg HUB 2020 (c)Hannes Couvreur

In het kader van het relancebeleid na de corona-crisis lanceerde de minister van cultuur het toekomsttraject “Cultuur na corona”. Verschillende steunpunten, waaronder Kunstenpunt, werd gevraagd een overzicht te geven van ontwikkelingen in hun sector die wortels hebben in de corona-crisis. 
Kunstenpunt schreef in samenwerking met VI.BE en Circuscentrum het overzicht voor de kunstensector. Lees hieronder vijf takeaways of download de integrale versie. Alle verdere informatie over het traject Cultuur na corona vind je bij Cultuurloket.

Nu de fysieke heropstart in de kunsten een feit is, staan we stil bij het voorbije anderhalf jaar. Kunstenaars en kunstprofessionals hebben veel creativiteit getoond in bijzonder moeilijke omstandigheden. 

1. Digitaal werken

Zowel in creatie als presentatie is er enorm geëxperimenteerd rond digitaal werken. Vandaag staan we voor een aantal keuzes: nu kunstbeleving opnieuw in levende lijve kan, met welke digitale formats en platforms gaan we door?

Die keuzes zullen mee bepaald worden door de de zoektocht naar werkbare zakelijke modellen. Ze zullen ook samenhangen met een betere kennis van de publieken die ook in corona-veilige tijden de voorkeur geven aan digitaal, of aan een combinatie van digitaal en fysiek.

2. Inclusief werken

Zoals verwacht groeide de online publieksparticipatie tijdens de crisis sterk aan. Nu is het afwachten hoeveel en welk publiek online blijft participeren nadat “fysiek” terug ingeburgerd is, én met welke betalingsbereidheid.

Wat duidelijk is, is dat er kansen liggen voor grotere inclusiviteit voor publieksgroepen die minder mobiel zijn: mensen met een beperking, mensen die niet in stedelijk gebied wonen, één- of twee-oudergezinnen met jonge kinderen, enzovoort. 

3. Internationaal werken

Reizen wordt weer mogelijk, ook voor de presentatie van en participatie aan kunst. Veel inkomensmodellen steunen op die internationale presentatie, en traditioneel is de uitstraling van het Vlaamse artistieke ecosysteem één van zijn grootste sterktes.

Maar mensen zijn dat intensieve internationale werken aan het herbekijken. Ze leggen er ecologische overwegingen naast, en overwegingen die te maken hebben met verduurzaming en met fairness.

4. Maatschappelijk engagement

Het maatschappelijk engagement binnen de kunsten was altijd groot, maar is de laatste jaren nog prominenter naar voor gekomen. Vele kunstenaars en kunstorganisaties gingen midden in de samenleving staan en boden troost, hulp, verbinding en materiële steun aan wie het moeilijk had.

Het gesprek dat al langer woedde over maatregelen tegen structurele uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag is niet gaan liggen, maar integendeel geïntensiveerd.

5. Delen

(Her)nieuw(d)e vormen van delen duiken op. Er wordt geëxperimenteerd met het delen van kennis en netwerk, van inkomsten en andere financiële middelen, van ruimte en van inspraak.

Dit gaat hand in hand met (her)nieuw(d)e bekommernis om zorgzaamheid: voor de kunstenaar, voor wie minder of niet gehoord wordt, en tegen uitsluiting, grensoverschrijdend gedrag of andere persistente maatschappelijke problemen. 

Meer informatie

  • Download hier het uitgebreide overzicht.
  • Volg het hele traject ‘Cultuur na corona’ bij Cultuurloket.