Fonds Norma Joossens/Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de coronacrisis

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Omwille van de ernst van de gevolgen van de coronacrisis in de sector, heeft het Fonds in samenwerking met en met de steun van PlayRight+ *,e en deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.
 

Voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze steun:

  • in België wonen
  • in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag geweest zijn
  • sinds maart 2020 uw professionele activiteiten hebben moeten stopzetten of verminderen omwille van de COVID-crisis.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen de 700 en de 1.500 euro uitgekeerd. Er  wordt in totaal een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan van maandag 13 september tot en met vrijdag 12 november 2021 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.**

Kandidaten die reeds steun kregen tijdens de eerste oproepen (najaar 2020 en voorjaar 2021) kunnen opnieuw een aanvraag indienen, maar nieuwe dossiers krijgen voorrang. Als op het einde van de oproep het budget niet volledig werd toegewezen, zal het resterende bedrag verdeeld worden over de aanvragers die reeds eerder steun kregen. Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Koning Boudewijnstichting.

* Playright+ is de organisatie die instaat voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars in Belgïe – https://playright.be/

** acteurs en actrices van +55jaar of jonger indien door medische problemen het beroep van acteur/actrice niet meer kan uitgevoerd worden, kunnen ook buiten deze periode jaarlijks een steunaanvraag bij Fonds Norma Joossens indienen. Meer info via deze link

Je leest: Fonds Norma Joossens/Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de coronacrisis