Werkingssubsidie: Aandachtspunten van de minister

De minister formuleerde in zijn Strategische Visienota enkele aandachtspunten. Mochten één of meerdere van deze aandachtspunten aansluiten bij je artistieke of zakelijke plannen, dan kan je dat in je aanvraag in de verf zetten.

  • Meerstemmigheid en Landschapszorg: dit staat in verband met ‘relevantie in het kunstenlandschap’, door aan te geven welke stemmen je aandacht geeft.
  • Zelfredzaamheid: draag jij bij tot het versterken van de kwetsbare positie van kunstenaars, en hoe? Hoe kom je tot een goede financieringsmix?
  • Kunst als gemeenschapsvorming: (hoe) draag je bij aan sociale cohesie, met aandacht voor kinderen en jongeren?
  • Traditie en innovatie: (hoe) zet je in op experiment en vernieuwing, (hoe) geef je aandacht aan repertoire of  aan verbinding tussen het oude en het nieuwe?
  • Internationalisering: herken je jezelf in internationale evenknieën, ben je met hen in contact, inspireren zij je of omgekeerd? Kan je je werk in het buitenland tonen, of erover vertellen? Zet je in op het tonen van buitenlands werk in Vlaanderen?

Lees hieronder meer.
Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.