Werkingssubsidie: De kunst van de zelfredzaamheid

Artistieke visie uitwerken. Lokale samenwerking opzetten. Subsidies aanvragen. Eigen middelen inbrengen. En voor een publiek zorgen. ‘t Zal wel zijn dat je van aanpakken weet. De culturele sector is zelfredzaam en ondernemend. En dat wil het decreet verder stimuleren. Hoe precies? En wie helpt jou daarbij?

Solidair zelfredzaam: geen contradictie

De eerste keer dat de term opdook, ging zelfredzaamheid specifiek over het ondernemerschap van kunstenaars en kunstorganisaties. Dat velen zelf voor eigen inkomsten zorgen, dat wordt alvast bijzonder gewaardeerd. Je moet ook wel. Zonder eigen middelen geraak je er niet. Check de minimumpercentages maar. 

Maar zelfredzaamheid heeft nog meer betekenissen. In het decreet komt het niet alleen maar voor in economische en marktgerichte paragrafen. Zelfredzaamheid staat ook in zinnen vol samenwerking en solidariteit. Het brengt zelfs de kwetsbare positie van individuele kunstenaars ter sprake. 

Zelfredzaam, hoe moet dat nu? 

In de beoordeling van je dossier is zelfredzaamheid één van de vijf aandachtspunten van de minister. Maar die zelfredzaamheid gaat dus ook verschillende kanten uit. Soms ligt de klemtoon op ondernemerschap, dan weer op solidariteit. 

Wat doe je daar nu mee? En hoe vergroot je je eigen zelfredzaamheid? Eén adres: Cultuurloket, gespecialiseerd in de zakelijke ondersteuning van de cultuursector. Ook individuele kunstenaars helpt het Cultuurloket verder op weg. 

Geraak je ondanks al je inspanningen niet aan het minimumpercentage voor eigen inkomsten? Dan moet je dat in je aanvraag toelichten. Leg uit waarom zelfredzaamheid voor jouw artistieke werking bijvoorbeeld toch vooral solidariteit betekent. We helpen je daar graag bij verder.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.