Werkingssubsidie: Toepassen en uitleggen is een hele kunst

Het lijkt wel alsof het bij elk criterium staat: kan je hier niet aan voldoen, leg dan uit waarom.’ Zijn dan werkelijk overal uitzonderingen mogelijk? Zolang je het maar kan uitleggen? Neen. Soms moet je wel degelijk heel nauwgezet de richtlijnen opvolgen. Soms kunnen afwijkingen. Maar wanneer mag wat precies? 

Een héél goede reden

Er zijn een paar criteria waarvan je kan afwijken. En dan nog. Ga alleen van het voorgeschreven pad af als je een héél goede reden hebt. En als je die reden ook gemotiveerd kan toelichten. Vertrek daarbij vanuit je artistiek-inhoudelijke plan.

Vier keer marge

Er zijn vier criteria waar wat marge op zit. Vier domeinen waarin je enigszins van de voorwaarden kan afwijken. Again, zie hierboven, doe dat niet onbesuisd. En leg elke keer goed uit waarom je die speelruimte neemt. 

  1. Minimum- en maximumpercentages: de ondergrens voor eigen opbrengsten en tewerkstelling en de bovengrens voor reservevorming zijn richtcijfers. Als je een goede reden hebt, mag je hiervan afwijken. Let wel op: doe dit van bij aanvang, dus al in je aanvraagdossier. Geen uitzondering aangegeven in je dossier, is geen uitzondering gedurende de looptijd van de subsidies.
  2. Archief: De richtlijnen die TRACKS voorstelt, zijn niet rigide. Gebruik je liever je eigen documentatiesysteem, leg dan uit waarom. Ook hier geldt: comply of explain
  3. Fair practices: Op juistisjuist.be staan richtlijnen, modelcontracten en calculators. Maar ook een zinnetje dat het “naargelang de context” kan verschillen. Ook hier is dus ruimte om – gemotiveerd! – af te wijken. Let op, van de CAO kan je niet afwijken. 
  4. Goed bestuur: Er staan acht principes in de nieuwe bestuurscode voor cultuur. Het tweede principe zegt: “pas toe of leg uit”. Het argument “omvang en maturiteit” is voor sommige organisaties misschien wel van toepassing.

Artikel 15

Mag je subsidies gebruiken voor een ander doel? Artikel 15 zegt dat je dan moet motiveren waarom “afwijkingen van het aanvraagdossier of het geactualiseerde beleidsplan noodzakelijk waren”.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.