Werkingssubsidie: Minimum- en maximumpercentages

In een aanvraagdossier hoort een begroting. Zo vergoed je materialen, producties of medewerkers met inkomsten van toegangstickets of uitkoopsommen. Of pas je bij met subsidies. Zodat de rekening op het einde klopt. Het enige is: je mag nooit je hele werking laten draaien op subsidies. Daarom zijn er minimum- en maximumpercentages. 

Minimum aan eigen opbrengsten

’t Is altijd een plus om eigen inkomsten te hebben. Uitkoopsom? Abonnementen? Private fondsen? Super als je erin slaagt om inventief middelen te combineren. Maar niet elke organisatie kan dat even makkelijk. Daarom zijn er voor de eigen inkomsten verschillende minimumpercentages: 

Hoe gebeurt nu de berekening van dit minimumpercentage? Hiervoor kijk je naar de hele beleidsperiode. En naar de verhouding tot de totale kosten. Weet je niet waar je moet beginnen? Vraag gerust raad bij Cultuurloket. 

Minimum 50% om kunstenaars te betalen 

Of je nu muzikant, danser of projectverantwoordelijke bent: medewerkers en kunstenaars verdienen faire vergoeding. Daarom gaat minimum 50 procent van de aangevraagde subsidies naar medewerkers en kunstenaars. 

Maximum aan reserve 

Het ene jaar is het andere niet. Financiële schommelingen, onverwacht minder uitgaven, uitzonderlijk goede ticketverkoop. Gevolg: je slaagt er niet in om alle subsidies aan te spreken. Dan wil je een overschot overdragen naar het volgende jaar.

Mag je met subsidies een reserve aanleggen? Ja. Binnen de limieten. Je mag een beetje, maar niet alles opzij leggen:

  • per jaar maximaal 20 procent van het subsidiebedrag van dat jaar
  • cumulatie, ofwel reserves die elkaar opstapelen: in het laatste jaar mag dit maximaal 50 procent van het jaarlijkse subsidiebedrag zijn

Help, die percentages zijn onhaalbaar!

Wat als je minder of geen eigen inkomsten hebt? Wat als de grote kost van je kunstproject niet in medewerkers maar in materialen zit? Wat als je voor het laatste jaar van je meerjarige productie meer reserve nodig hebt? 

Goed nieuws, in je dossier kan je altijd een uitzondering aanvragen. Motiveer goed waarom, en na goedkeuring hoef je de minima en maxima niet tot op de procent na te leven. Nadien loopt de uitzondering door in de jaarlijkse verantwoording. 


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies? Stel ze aan ons!

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.