Werkingssubsidie: Schaalgrootte in de kunsten

Het is geen subsidievereiste, zelfs geen beoordelingscriterium. Maar wel een begrip dat in een aantal beleidsteksten terugkeert. Schaalgrootte. Belangrijk, omdat het mee bepaalt hoe streng het toezicht zal gebeuren. Klein- of grootschalig? Daar hou je dus toch best rekening mee.  

Small, medium of large?

Er is niet echt een definitie. Geen minimum aantal werknemers voor een grootschalige kunstorganisatie. Geen maximum aantal bezoekers voor een kleinschalige organisatie. Schaalgrootte heeft niet louter met omvang en omzet te maken, maar ook met slagkracht, ervaring en netwerk. 

Kleinschalig? Beetje meer speelruimte 

Werk je met weinig personeel? Zit je kapitaal meer in mensen dan in centen? Kan je weinig tijd vrijmaken voor transitie, bovenop een reguliere werking? Werk je met een kleine en specifieke groep van mensen? Daarmee kan je misschien de nood voor iets meer speelruimte motiveren, zodat je hier en daar nog in bepaalde criteria kan groeien. Engagement, een stappenplan, en een visie op resultaten zijn het belangrijkst.

Twee beleidsperiodes? Grote schaal

Schaalgrootte is ook één van de criteria om subsidies aan te vragen voor twéé beleidsperiodes. De beoordelingscommissie kijkt daarvoor namelijk naar organisaties die zich onderscheiden op vlak van: 

  • Omzet 
  • Samenwerkingen met kunstenaars en andere actorennetwerk van partners 
  • Ondernemerschap 
  • Publieksbereik en/of internationale werking 

Omdat iedereen grootschaligheid anders kan invullen, wordt grootschaligheid dossier per dossier afgewogen. Feit blijft: een organisatie met voldoende schaalgrootte kan één of meer van deze punten in principe wel afvinken.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.