Slotevent A Fair New World?!

02 mrt 2023
SectordagTheater Antigone (Kortrijk)
Benieuwd naar de resultaten van de geselecteerde projecten voor een sterk, fair en duurzaam kunstenveld? 

AFNW (c) by Sadrie Alves for Kunstenpunt

Droom jij van een duurzamer, inclusiever en meer solidair kunstenveld? Kom naar het slot-event van A Fair New World?!

Met A Fair New World?! ging Kunstenpunt twee jaar lang op zoek naar concrete pistes voor een inclusiever, duurzamer en meer solidair kunstenveld. We koppelden er een reeks van vier open oproepen aan onder de noemer A Fair New Idea?!

Benieuwd naar de resultaten? Kom dan op 2 maart naar het slot-event in Theater Antigone (Kortrijk)! We delen er alle kennis die het traject opleverde, en we testen ze samen uit in hands-on workshops.

We presenteren ook de eindpublicatie van het traject: Kunst, crisis en transitie. A Fair New World?!

Schrijf je hier (gratis) in voor het slot-event!

Programma

Overzicht van alle activiteiten

Workshops en tools rond het thema Zorgzaam werken

Caring by sharing –Common Income
Common Income test modellen van onderlinge financiële solidariteit. Je krijgt voorbeelden uit binnen- en buitenland voor de faire (her)verdeling van geld. Daarna brainstormen we over concrete manieren om de precariteit onder kunstenaars in Vlaanderen te verkleinen via het collectief delen van inkomen.

Toolbox for Asymmetrical Pay
Met de Toolbox for Asymmetrical Pay kun je in gesprek over de eerlijke verdeling van een projectbudget. Naast loonbarema’s en het principe equal pay komen ook andere parameters ter sprake, zoals individuele noden of privileges. De “ongelijke” verdeling die daaruit voortvloeit kan structurele ongelijkheden compenseren. De toolbox kent drie stappen die we uittesten. Wat werkt, wat werkt niet, en zijn er witte vlekken? 

Lotto
We spelen Lotto! Een spel om samen te bepalen waar en hoe geld wordt verdeeld. Deelnemers brengen anoniem een som(metje) in. Kan Lotto ons anders doen denken over geld? Kan toeval kansen creëren, geld fair herverdelen, collectieve en/of individuele behoeften beter dienen? Je brengt cash mee: een biljet, kleingeld of niets. Wat ermee gebeurt is deel van de sessie.

Reaching out to the Rich
Op basis van anonieme interviews met mensen die we vanuit ons perspectief als rijk beschouwen, bespreken we de complexe relaties met rijkdom in de kunsten. Om beurten vertegenwoordigen deelnemers “rijke mensen”. Welkom op een gevoelige sessie van ‘Money Moments’, gesprekken over hoe we kijken naar geld, materiële middelen en de verdeling ervan.

Cases rond het thema Duurzaam internationaliseren

Transnational Fair Practice
Aan de hand van fictieve cases bespreken we culturele, politieke en financiële ongelijkheden bij internationale samenwerkingen. Wat is fair, hoe zou het beter kunnen, welke inspirerende voorbeelden bestaan er? We vertrekken van The Letter of Transnational Fair Practice, geschreven door de werkgroep “duurzaam internationaal werken” van A Fair New Idea?!

Workshop rond het thema Digitaal werken

Een Feministische server
A Feminist Server is een veilige ruimte voor mensen die zich willen emanciperen door bewust technologie in te zetten in hun artistieke praktijken, activisme, sociaal engagement, enzovoort. In deze workshop vertalen we stukken van de trans*feminist wishlist. We duiken in de betekenis, kennis en waarden van de wishlist en reflecteren over we ze kunnen verbinden met onze praktijken.

https://systerserver.org, https://anarchaserver.org, http://terminal.leverburns.blue/

Activiteiten rond het thema Meerstemmigheid

Struikelblok
In de installatie Struikelblok ervaar je hoe het is om niet op al je zintuigen te kunnen rekenen. Je wordt je bewuster van de bevoorrechte positie van mensen zonder handicap. Zo breekt Struikelblok een lans voor een meer inclusieve aanpak in de kunsten. 

Communiceren met dove mensen
Hoe communiceer je met dove en slechthorende mensen als je geen gebarentaal kent? Serge Vlerick brengt je de beginselen van gebarentaal bij en geeft bijkomende tips. Vanuit zijn geleefde ervaring leert hij je hoe doven en horenden goed kunnen samenwerken in artistieke processen.

White Balls on Walls
Magali Elali (POC POC who’s there?) nodigt je uit voor de documentaire White Balls on Walls. Toen regisseur Sarah Vos begon te filmen was zo’n 90% van de kunst in het Stedelijk (Amsterdam) door witte mannen gemaakt. Directeur Rein Wolfs vond dat dat anders moest, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Een IDFA-genomineerd tijdsdocument van de worsteling van historische en culturele instellingen met hun gebrek aan diversiteit. Na de vertoning faciliteert Kunstenpunt een peer to peer gesprek om indrukken, ervaringen en tips uit te wisselen.

Cripping The Space
De CRIP beweging bekijkt handicap als een cultureel model, een lens om de samenleving kritisch te herdenken. Het collectief Cripping The Space legt een eerste versie voor van hun charter. Ga samen met leden uit de CRIP-community in gesprek over noden en mogelijkheden ivm infrastructuur, communicatie, representatie en productielogica’s. Werk mee aan een ambitieus en haalbaar charter op maat van de CRIP-community en de kunstensector!

Schrijf je hier (gratis) in voor het slot-event!

Contact

De workshops hebben een gelimiteerde capaciteit. Heb je interesse in een workshop die al volzet is? Of heb je andere vragen over toegankelijkheid, programma of andere opmerkingen? mail naar jannis@kunsten.be. Heel graag tot dan!