Ontdek de elf geselecteerde kandidaten voor ‘A Fair New Idea?!’ rond internationaal werken

(c) Francis Vanhee

Met A Fair New Idea?! gaat Kunstenpunt in vier open oproepen op zoek naar ideeën die bijdragen aan een sterk, fair en duurzaam kunstenveld. De tweede call focuste op duurzaam internationaal werken in de kunsten. Uit alle inzendingen koos de jury elf kandidaten die de komende maanden samen voorstellen zullen uitwerken om een antwoord te bieden op deze kwesties.

Gedeelde interesses

In totaal lieten meer dan 30 mensen hun interesse blijken om mee te werken aan voorstellen om het internationaal werken te verduurzamen. De kwaliteit van de inzendingen was zeer hoog.

Uit de topics die de kandidaten in hun inzendingen aanbrachten, kon de jury (Sachli Gholamalizad, Antony Hudek, Aurélie Nyirabikali Lierman, Charlotte Vandevyver, Elli Vassalou en Mathilde Villeneuve) twee terugkerende thema’s destilleren:

  1. Hoe vinden we een evenwicht tussen internationaal werken enerzijds en anderzijds de zorg voor de planeet, mensen en betekenisvolle relaties in het artistieke ecosysteem?
  2. Hoe kunnen we de ongelijke verdeling aanpakken van kansen en middelen voor internationaal werken tussen en binnen bepaalde landen en regio’s?

De jury was er niet op uit om “de beste” kandidaten te selecteren. Ze werkten eerder als ‘matchmakers’ en willen mensen met elkaar in contact brengen op basis van hun interesses, hun ideeën en hun bereidheid om die ideeën samen verder vorm te geven in één of meerdere werkgroepen.

Verder werd ook gestreefd naar een evenwichtige mix van organisaties, collectieven, individuele aanvragers, geografische diversiteit, complementariteit in vaardigheden en expertise.

Via ons webplatform geven we zichtbaarheid aan zowel de geselecteerde als de niet-geselecteerde voorstellen, zodat mensen met gedeelde interesses elkaar kunnen vinden.

En nu?

De geselecteerde kandidaten kwamen op 29 april bijeen om te bekijken hoe ze de uitwerking van de twee concrete thema’s, de ideeën en de werkgroepen willen aanpakken. Ze zullen in het hele proces begeleid worden door facilitator Rana Yazaji. We houden jullie op kunsten.be regelmatig op de hoogte van het verdere verloop.

De elf geselecteerde kandidaten

Sarah De Ganck (ART HAPPENS), Gent (België)

ART HAPPENS is een internationaal managementbureau voor dans, theater, performances en cross-over projecten. Het bureau verkent een nieuw businessmodel dat gebaseerd is op vertragen (om menselijke en ecologische redenen) en verdiepen (om artistieke en sociale redenen). ART HAPPENS wil er op die manier voor zorgen dat een artiest op een zinvolle manier zichtbaar is in het internationale veld. Bekijk bijdrage.

Xolani Mdawe, Pretoria (Zuid-Afrika)

Muzikanten Xolani Mdawe en Kuhlekonke Manxila streven naar een beter evenwicht tussen de ecologische voetafdruk van live muziek (reizen, materiaal en afval tijdens concerten), de sociale en educatieve aspecten van live optreden en de economische logica van digitale verkoop via live muziek. Bekijk bijdrage.

Benjamin Verdonck (Toneelhuis), Antwerpen (België)

Wat kunnen we leren van een oefening in kleiner worden, van niet overal te hoeven zijn, ook al kan het (weer)? Alle bezwaren die Benjamin Verdonck onderweg tegenkomt, maken deel uit van het project. Voor hem is er niet één mogelijke manier (‘de toekomst is veel kleine dingen’). Het proces eindigt niet bij ‘zo moet het’, maar wil net een verkenning zijn, in dialoog met anderen en andere praktijken. Bekijk bijdrage.

Kris Nelson (LIFT), London International Festival of Theatre (UK)

LIFT lanceerde het proefproject CONCEPT TOURING COMMISSIONS waarmee van april tot juni 2021 het toeren in de podiumkunsten bevraagt wordt via een online residentie, een open oproep en mentorschap. Na een call werd een groep kunstenaars geselecteerd om internationale projecten te ontwikkelen zonder of met weinig reizen. Daarnaast onderzoeken LIFT en de groep enkele ethische kwesties rond het creëren, zoals uitwisseling, toe-eigening, Zuid-Noord-dynamiek, recht op mobiliteit, auteurschap voor theater- en live art concepten in opdracht en op tournee. Bekijk bijdrage.

Yasen Vasilev (Radar Sofia / Drama Pact), Sofia (Bulgarije)

De kunstenaarsresidentie Radar – voor toneelschrijvers, performers en kunstenaars in precaire situaties – streeft naar betrokkenheid op lange termijn en faciliteert trage productie. Het onderzoekt de mogelijkheden om een deel van de overheidsmiddelen die zij uit rijkere landen ontvangen, te herverdelen onder kunstenaars uit minder welvarende landen. Bekijk bijdrage.

Pieternel Vermoortel, Netwerk Aalst (België) & Anna Manubens (MAINTENANT) (Spanje)

Het MAINTENANT-netwerk – Netwerk Aalst (BE), Grazer Kunstverein (AT), ar/ge Kunst en B-A-U International Academy of Rome (IT) – ondersteunt internationale samenwerking door hun software te actualiseren zodat die responsief/verantwoordlijk zijn en zowel inhoud als gebruikers op een andere manier kunnen hosten, tonen en benaderen. Dat doen ze in de vorm van concrete cases en prototyping. Bekijk bijdrage.

Abhishek Thapar, Amsterdam (Nederland)

Abhishek Thapar (geboren in India) denkt na over het recht om te reizen, dat afhankelijk is van visumprocedures en het paspoort dat je toevallig bij je geboorte krijgt. Dat doet hij vanuit zijn kennis over privileges, en door het ontwikkelen van alternatieve perspectieven en utopische/dystopische voorstellen voor een meer inclusieve wereld. Bekijk bijdrage.

Alexia Alexandropoulou (TASAWAR Curatorial studios), Tunis (Tunesië)

TASAWAR is een opkomend curatorencollectief uit verschillende kunstdisciplines en landen (Noord-Afrika en Europa). De leden delen uiteenlopende soorten kennis en geloven in de transformerende kracht van internationale collectieven in tijden van crisis. Ze proberen inventieve manieren uit van samenwerking en proberen iets zinvols te creëren dat kan bijdragen aan de kunstscene van de MENA-regio, maar ook internationaal. In hun gemeenschappelijke curatoriële praktijk omarmen ze de logica van DIWO (do-it-with-others) en proberen ze elke vorm van hiërarchie te vermijden, door vertrouwen en begrip tussen hun leden te bevorderen. Bekijk bijdrage.

Loïc Marszalek, Brussel (België)

Kunstmanager Loïc Marszalek heeft het idee om creatieve co-working spaces bij elk belangrijk treinknooppunt in Europa in kaart te brengen. Hij wil ze verzamelen op een website die kunstenaars kunnen gebruiken wanneer ze met de trein van de ene plaats naar de andere reizen. Stel je iemand voor die vanuit Brussel naar Thessaloniki reist, een paar dagen in Graz verblijft en werkt en er een kantoor deelt met mensen die van Milaan naar Warschau reizen. Dat leidt niet alleen tot een beter begrip van de verschillende regio’s, maar stimuleert ook de lokale economie en vermindert tegelijkertijd de impact van vliegreizen. Bekijk bijdrage.

Alberto García del Castillo, Brussel (België)

Gezien de sterk uiteenlopende gemiddelde en/of minimuminkomsten in de verschillende Europese regio’s, wil Alberto García del Castillo onderzoeken hoe budgetten van internationale samenwerkingsprojecten in de kunsten in Europa worden bepaald. Hoe kunnen projecten rekening houden met en streven meer evenwicht in de verschillende inkomensschalen van deelnemers aan een internationaal samenwerkingsproject, los van de context van een samenwerking? Hoe kunnen we elkaar wederzijds helpen, niet vanuit een liefdadigheidsmentaliteit, maar vanuit de wens om deel te nemen aan horizontale gesprekken en uitwisselingen? Bekijk bijdrage.

Áine O’Brien (Beyond the Now), Londen (UK)

Zeven internationale organisaties verkennen in Beyond the now fysieke en digitale platforms voor internationale samenwerking in sociaal geëngageerde praktijken, die grensoverschrijdende solidariteit, creatieve uitwisseling, inclusie en raciale en sociale rechtvaardigheid opnieuw verbeelden. Bekijk bijdrage.