Fair nieuw idee Common Income bouwt aan nieuwe modellen voor solidariteit

Samen sterk, ook financieel
Waar arbeid en vrije tijd door elkaar lopen – en dus bij uitstek in de kunsten – dreigen zelfexploitatie, afkalving van sociale bescherming en precarisering. Alles wijst erop dat de pandemie de crisis van arbeid en inkomsten verder zal aanscherpen.

Common Income

Vallen er oplossingen te vinden in een gedeeltelijke collectivisering van inkomen? Dat is de premisse van Common Income, het idee dat geselecteerd werd voor doorontwikkeling binnen onze eerste Fair New Idea?!-oproep.

Van april 2021 tot april 2022 zullen Anna Rispoli, Leontien Allemeersch, Thomas Decreus en Wouter Hillaert experten bevragen en modellen testen, gevolgd door een pilootproject van drie maanden. Ze zullen hun bevindingen delen binnen en buiten de cultuursector. Kunstenpunt voorziet begeleiding en een enveloppe van 12.000 euro.

Volg hier de verdere ontwikkelingen van Common Income

Meer dan één fair nieuw idee

A Fair New Idea?! is veel meer dan de ondersteuning van één project voor verdere ontwikkeling. Het is een reeks van vier open oproepen rond verschillende thema’s. Deze eerste, met als thema ‘zorgzaam werken in de kunsten’, leverde 28 voorstellen op. Ze zijn onderling erg verschillend en focussen telkens weer op andere aspecten van zorgzaamheid.

Intussen is ook oproep 2 over duurzaam internationaal werken de deur uit, en zijn oproep 3 (over digitalisering in de kunsten) en 4 (over meerstemmigheid en draagvlak) in ontwikkeling. Telkens met dezelfde inzet: uitdagingen die er al langer waren met verdubbelde toewijding aanpakken, nu corona ze extra pijnlijk blootlegt en vaak nog verscherpt. 

A Fair New Idea?! maakt deel uit van A Fair New World?!. Noteer alvast het volgende event op 25 maart 2021 in je agenda. Vanuit de Arenbergschouwburg streamen we een publiek gesprek over de toekomst van ons veld na corona. Meer info volgt snel.