Do It Together: tijdslijn en criteria

Bára Sigfúsdóttir - The Lover (c) Aëla Labbé

Met Do It Together (D.I.T.) worden ideeën om de positie van de kunstenaar te versterken, ontwikkeld tot blauwdrukken voor concrete initiatieven via vier fases.

Fase #1: Pitch

Pitchen van ideeën (april – mei 2017)

Na een open call van Kunstenpunt aan de brede kunstensector, werd op 1 juni 2017 een reeks eerste ruwe ideeën (35) rond het versterken van de positie van kunstenaars gepitcht tijdens het startmoment van D.I.T. Die dag krijgen de pitchers al eerste gestructureerde feedback van mogelijke medestanders. Bekijk het programma van het startmoment.

Mensen konden deelnemen als individu, als groep of als organisatie. Er waren verschillende instapmomenten voor zowel trekkers van projecten, medestanders en testers als voor geïnteresseerden die het traject vanop een afstand  volgden.

Fase #2: Incubeer

Verrijken van ideeën tot concepten (juni – oktober 2017)

Tijdens de zomer werden pitchers uitgenodigd om de eerste ontvangen feedback op hun ideeën te verwerken in een tekst van één pagina. Er volgden vier donderdagsessies waarbij de uitgewerkte ideeën werden getoetst aan een klankbord van medestanders, experten, Kunstenpunt-medewerkers en andere constructieve critici. Tijdens deze sessies vormden zich nieuwe connecties tussen pitchers en geïnteresseerde medestanders. De sessies worden gebundeld in vier thema’s:

Na deze donderdagsessies, volgde een oproep om concepten in te dienen voor verdere ontwikkeling. Concepten zijn uitgewerkte ideeën, verrijkt op basis van feedback van medestanders en externen.

Deze oproep stond open voor indieners/pitchers en hun medestanders, zowel individueel als collectief. Voor dit ingediend concept voorzag Kunstenpunt een vergoeding van 350 euro per concept voor freelancers. Voor de indieners was er extra ondersteuning voor de ontwikkeling van concepten tijdens ontmoetingen bij Kunstenpunt.

Er konden vier concepten goedgekeurd worden met een budget van maximaal 9000 euro per concept. De vorm van het concept was vrij, maar de ingediende concepten werden aan volgende criteria getoetst:

  • concepten voor artistiek onderzoek of kunstprojecten komen niet in aanmerking voor ontwikkeling in het kader van D.I.T.
  • het concept is gericht op het versterken van de positie van kunstenaars
  • het concept is haalbaar binnen een bepaalde tijd en budget
  • het concept vertrekt van een aanpak die nog niet bestaat
  • het concept is relevant voor een bredere context dan die van de indiener zelf
  • de indiener geeft aan hoe hij/zij het proces en/of het resultaat breder zal delen
  • de indiener kiest een beeld – om als coverbeeld bij zijn/haar concept te gebruiken – en schrijft een korte samenvattende tekst van zijn concept voor online publicatie op de site van Kunstenpunt
  • de indiener maakt een raming van budget op en verantwoordt de gevraagde middelen
  • de indiener is aanwezig voor de selectie van de concepten

De ingediende concepten werd geselecteerd tijdens een collectieve beoordeling in aanwezigheid van alle indieners. Na een korte pitch door elk van de indieners volgde een collectief gesprek aan de hand van de criteria. Een jury met Pascal Gielen, Adinda Van Geystelen, Tine Holvoet, Guillaume Jacques, Nikol Wellens (Kunstenpunt) en Joris Janssens (Kunstenpunt) boog zich over de voorstellen om vier concepten te selecteren voor verdere ontwikkeling.

Fase #3: Ontwikkel

Ontwikkelen van concepten tot blauwdrukken voor concrete initiatieven (december 2017 – 2018)

Een selectie van maximaal vier concepten wordt vandaag uitgewerkt tot blauwdrukken voor concrete initiatieven om de positie van kunstenaars te versterken.Deze concepten krijgen per concept maximaal 9000 euro (incl. BTW) financiële ondersteuning. Daarnaast is er per concept ook een begeleiding in de verdere ontwikkeling door Kunstenpunt-medewerkers.

Fase #4: Deel

Delen en collectief beschikbaar maken van blauwdrukken voor het brede kunstenveld (2019)

De ontwikkelde blauwdrukken worden vrij beschikbaar gesteld opdat iedereen ermee aan de slag kan gaan. Voor ze de wereld worden ingestuurd, formuleert Kunstenpunt concluderende analyses en mogelijke toekomstperspectieven.

Tijdens alle fases lees je online updates over nieuwe inzichten, vorderingen en mogelijke drempels.