Do It Together: een introductie

Slotsymposium D.I.T. (Do It Together): Samen de positie van kunstenaars versterken

D.I.T. (Do It Together) begon met een open call aan kunstenaars en kunstenorganisaties om samen de positie van kunstenaars te versterken. Het was een collectief traject waarbij – onder begeleiding van Kunstenpunt – ideeën werden ontwikkeld tot blauwdrukken voor concrete initiatieven.

Ondanks de gestage professionalisering van de kunsten, hebben kunstenaars vandaag een kwetsbare positie. Eerder onderzoek drukt ons met de neus op een aantal feiten. Met D.I.T. probeerden we concrete pistes voor verbetering van die positie naar voor te schuiven.

D.I.T. vandaag

Vandaag zijn er vier concepten in ontwikkeling die mikken op het versterken van de positie van de kunstenaar. De vier concepten zijn het resultaat van een selectieproces dat we samen met de sector doorliepen.

Naast financiële en communicatieve ondersteuning krijgen de vier geselecteerden voor de verdere ontwikkeling van de concepten ook begeleiding door Kunstenpunt-medewerkers. (Coalition vroeg enkel begeleiding aan, maar geen financiële ondersteuning.)

Bekijk hier korte voorstellingen van de vier geselecteerde concepten.

(1) ENGAGEMENT, ANTI-SEKSISMECAMPAGNE VOOR DE KUNSTENSECTOR

Initiatiefnemer: Ilse Ghekiere
engagementarts.be

(2) ORGANISATIE VAN EEN SUMMER CAMP & CREATIE VAN EEN ‘FAIR ALMANAC’ MET CONCRETE VOORBEELDEN VAN FAIR PRACTICES IN DE KUNSTEN

Initiatiefnemer: State of the Arts (SOTA)

(3) INTERVISIETRAJECT OM FAIR PRACTICE-PRINCIPES IN DE PRAKTIJK DOOR TE VOEREN

Initiatiefnemer: The Coalition (BUDA, Beursschouwburg, d e t h e a t e r m a k e r, Netwerk Aalst)

(4) VOORSTEL OM 51% VAN DE BETAALDE FUNCTIES IN HET CULTUURLANDSCHAP IN TE VULLEN DOOR ACTIEVE KUNSTENAARS

Initiatiefnemer: Thierry Mortier

Een tussentijds gesprek met de initiatiefnemers

In juni 2018 brachten we de initiatiefnemers achter de D.I.T.-concepten samen aan tafel voor een tussentijdse stand van zaken. Welke onverwachte ontwikkelingen of moeilijkheden kwamen er op hun pad? Welke strategieën passen ze toe? En op welke manier bieden samenwerking en kennisuitwisseling een meerwaarde binnen hun traject? Lees hier het interview door Ingrid Vranken ‘Do It Together: een gesprek op weg naar Fair Practice‘.