Do It Together: inzicht en inspiratie

Deze voorstellen en ideeën hoeven niet van scratch te worden ontwikkeld. We kunnen heel wat leren van lopende praktijkexperimenten en bestaand onderzoek.

Over de precaire positie van kunstenaars

Hoe precair is het leven en werk van kunstenaars in Vlaanderen? Bekijk de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek ‘Loont passie?’ over de sociaal-economische situatie van kunstenaars in Vlaanderen.

CCQO (onderzoeksgroep Universiteit Antwerpen) doet onderzoek naar de sociale condities voor een duurzame creatieve sector. Lara Garcia Diaz werkt aan het onderzoek Precarious and (self)organized: an action framework for Counter-Hegemonic Labour Organization. Louis Volont focust met zijn Artistic Constitutions of the Urban Commonwealth op creatieve interventies in de post-Fordische stad.  

In-between-spaces: alternatieve plekken voor muziek en beeldende kunst

Buiten de gevestigde of geïnstitutionaliseerde circuits nemen kunstenaars, curatoren en andere mensen met een hart voor de kunsten zelf initiatieven: ze creëren alternatieve plekken waar beeldende kunst, muziek of theater gemaakt en gedeeld kunnen worden. Deze initiatieven richten zich soms op specifieke niches en zijn niet altijd zichtbaar voor een breder publiek. Ze dagen traditionele posities en manieren van werken uit.

Nico Kennes (Kunstenpunt) gaat in Perspective:Underground op zoek naar nieuwe, creatieve manieren van werken bij onafhankelijke collectieven en kleine labels in de muzikale marge. In ‘Vrijbuiters, lappendekens en paddestoelen‘ werpt curator Pieter Vermeulen een blik op offspaces in de beeldende kunsten. Binnenkort volgt ook de tekst van Josine De Roover over atelierinitiatieven voor beeldend kunstenaars.  

Fair-practice trajecten in Vlaanderen en Nederland

Er zijn in binnen- en buitenland steeds meer experimenten die inzetten op een eerlijker behandeling van kunstenaars door organisaties, inclusief aandacht voor een faire verloning voor geleverd werk en de mogelijke consequenties daarvan voor organisaties en het bredere systeem. In België werd hierover al gereflecteerd in tijdschriften en op conferenties van onder andere State of the Arts (SOTA) en Kunstenpunt. In Nederland zijn er al meer praktijkervaringen opgedaan. Wat kunnen we daaruit leren? Nieuw Geneco (de beroepsvereniging van Nederlandse componisten) onderzoekt een bredere toepassing van de Honorariumtabel van het Fonds voor Podiumkunsten voor compositieopdrachten. Voor beeldende kunst werd in Nederland de Richtlijn Kunstenaarshonoraria uitgewerkt. Bij Veem – House for Performance, een organisatie die radicale consequenties trok uit een onvoldoende subsidiebedrag, deden ze een boeiend experiment.

Digitale platformen

Deelplatformen ontstaan – hoe kan het ook anders in een digitaal tijdwerk – ook meer en meer online. Op de conferentie ‘How to COOP the internet economy’ deelden zowel academici als praktijkmensen en ondernemers hun kennis over de uitdagingen van de online deeleconomie.

Dat een digitaal platform niet altijd een goede keuze is, ondervond Guillaume Jaecques van Idigap. Hij bouwde een digitaal platform voor crowdfunding en koos uiteindelijk voor een andere weg. Deze ervaring wou hij delen via een interview, lees alles over zijn traject als ondernemer.