D.I.T.: vier concepten geselecteerd voor de versterking van de positie van kunstenaars

Op 8 december vond het selectiemoment voor het project D.I.T. plaats. D.I.T. is een open oproep aan de kunstensector voor ideeën rond het versterken van de positie van kunstenaars. Van de 41 oorspronkelijke ideeën die gepitcht werden in juni, werden er in de loop van het najaar dertien verder verfijnd. Daaruit is nu een selectie gemaakt van vier, die in 2018 verder zullen worden uitgewerkt:

  • SOTA – De organisatie van een Summer Camp, om nadien een ‘Fair Almanac’ te maken met concrete voorbeelden van fair practices.
  • Coalition of the Willing (BUDA, Beursschouwburg, detheatermaker, Netwerk Aalst) – Een intervisietraject om fair practice-principes in de praktijk door te voeren.
  • Ilse Ghekiere – Engagement is een anti-seksismecampagne voor de kunstensector.
  • Thierry Mortier – Het voorstel om 51% van de betaalde functies in het cultuurlandschap te laten invullen door actieve kunstenaars.

Naast financiële en communicatieve ondersteuning krijgen de vier geselecteerden voor de verdere ontwikkeling van de concepten ook begeleiding door Kunstenpunt-medewerkers. Coalition of the Willing vroeg enkel begeleiding aan, maar geen financiële ondersteuning. 

De negen concepten die niet geselecteerd werden, laten we niet vallen. Zij krijgen feedback en we bekijken welke kansen er zijn om het idee verder te ontwikkelen buiten D.I.T.

In lijn met de uitgangspunten van het project (een open en transparant leerproces) hebben we voor het selectiemoment geopteerd voor een collectief gesprek met indieners en juryleden. De jury bestond uit Pascal Gielen (ARIA, Universiteit Antwerpen), Adinda Van Geystelen (Extra City), Guillaume Jaecques (Idigap), Tine Holvoet (Vlerick Business School / TeamTank), Nikol Wellens en Joris Janssens (Kunstenpunt). Locatiepartner was deBuren.

D.I.T. is een open leertraject. Ook volgend jaar houden we je op de hoogte via de website en de blog van Kunstenpunt en op open ontmoetingen, waarbij het leertraject van de geselecteerde concepten wordt gedeeld.