Gezocht: ideeën en voorstellen die de meerstemmigheid binnen ons kunstenveld versterken

Oproep
Kunstenpunt

@ Leontien Allemeersch - TAZ - Blob - Maria Jerez Quintana

Meerstemmigheid* verrijkt en helpt ons groeien. Zeker in de kunsten is dat belangrijk. Bij échte meerstemmigheid worden ook perspectieven die afwijken van de maatschappelijke norm op een evenwaardige manier gehoord en meegenomen. Maar dat komt niet vanzelf.

Wij zien meerstemmigheid als voorwaarde voor duurzame cohesie, aanjager van vernieuwing en noodzakelijk voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de kunsten. Daarom gaan we met deze laatste oproep van “A Fair New Idea?!” op zoek naar ideeën en voorstellen die de meerstemmigheid binnen ons kunstenveld kunnen versterken.

We willen dat doen vanuit kruispuntdenken**: met bijzondere aandacht voor de verschillende dimensies waarop mensen discriminatie ervaren, en hoe die elkaar beïnvloeden.

Ideeën 

Concreet zoeken we ideeën die het kunstenveld in Vlaanderen en Brussel houvast kunnen bieden naar grotere meerstemmigheid. Denk bijvoorbeeld aan:

 • tools
 • hulpmiddelen
 • checklists
 • vormen van kennisdeling
 • kennisnetwerken 
 • kleine pilootprojecten

over topics zoals: 

 • een meerstemmig artistiek aanbod
 • doordachte inclusieve publiekswerking en/of personeelsbeleid
 • veilige ruimtes
 • inzichten, meningen of smaakvoorkeuren die te weinig aan bod komen
 • … 

Kortom, alles wat volgens jou bijdraagt aan meerstemmigheid in de kunsten. 

Belangrijkste voorwaarde: wij ondersteunen geen zuiver artistieke projecten. Het doel is om het kunstenveld te versterken in zijn streven naar meerstemmigheid.

Stel je kandidaat voor de vierde oproep

Jury

A Fair New Idea?! werkt met onafhankelijke jury’s. Voor deze vierde en laatste oproep bestaat onze jury uit Robbin Brettar, Mira Bryssinck, Hans Dewitte, Zahra Eljadid, Malique Fye, Melih Gençboyacı en Herlinde Raeman.

Stel je kandidaat

Voor deze oproep werken we in twee rondes:

1/ RONDE 1: deadline vrijdag 10 september om 00:00 CET

Voor ronde 1 dien je een korte pitch in. Dat kan in het Nederlands of het Engels. Meer dan 2 pagina’s A4 hebben we niet nodig. Je kunt je pitch indienen in tekst of door een video of voice message te uploaden (beide kunnen via deze link). 

Lukt het je niet om je idee via het webplatform te uploaden? Mail ons dan via afni@kunsten.be. Kies je voor een mailtje, voor video of voor voice message, zorg er dan voor dat je alle vragen (zie hieronder) beantwoordt die in het tekstformulier worden gesteld. 

Je zal bij het indienen deze vragen moeten beantwoorden:

 • Stel jezelf kort voor. Licht toe waarom jij in aanmerking komt voor steun vanuit A Fair New Idea?! – meerstemmigheid. (NB: groepen en collectieven komen ook in aanmerking, dus “jij” en “jou” kan evengoed “jullie” betekenen)
 • Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?
 • Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?
 • Upload een beeld dat past bij je idee, voorstel of initiatief (dat gebruiken we als profielfoto op het webplatform waarop ideeën worden gedeeld)

! Let op: eens je de indienprocedure start, moet je die in één keer afwerken. Het is technisch niet mogelijk om je antwoorden halverwege op te slaan en er later aan verder te werken.  

Alle ideeën worden online op ons webplatform gedeeld op de dag van de deadline, anoniem indien je dat wenst. Is er een reden waarom je je idee niet online wil zien verschijnen, laat het ons weten. 

Een onafhankelijke jury selecteert zeven korte pitches die elk een bedrag van 400 euro krijgen om een uitgewerkt voorstel in te dienen. 

2/ RONDE 2: deadline vrijdag 22 oktober om 00:00 CET

Zeven geselecteerden dienen een uitgewerkt voorstel in. De jury heeft een enveloppe van 12.000 euro ter beschikking om toe te kennen aan één winnend voorstel, of te verdelen over een aantal (max 3) sterke voorstellen.

Meer informatie of vragen?

Mail gerust naar afni@kunsten.be

Andere talen

Je kan deze open oproep ook in het EngelsFransSpaans en het Arabisch lezen en verspreiden. 

Je kan je kandidatuur in het Engels of het Nederlands indienen.

Definities

* Voor een definitie van meerstemmigheid kan je ons artikel lezen over dit onderwerp.
** Kruispuntdenken gaat ervan uit dat er verschillende vormen van discriminatie bestaan, en dat die onderling met elkaar in wisselwerking staan. Daarom kan je niet één vorm van uitsluiting apart aanpakken, maar moet je naar het geheel van onderdrukkingsmechanismes kijken. 

Blijf op de hoogte van A Fair New Idea?! en A Fair New World?! via onze nieuwsbrievenFacebook-pagina en website.