A Fair New Idea?! #4: Meerstemmigheid – Cripping the space

Hoe een gesprek te voeren over handicap en uitsluiting in de podiumkunsten?

Met Cripping the Space onderzoekt Marijn Prakke hoe het gesprek over neurodiversiteit, handicap en uitsluiting in de podiumkunsten moet verlopen. Zijn initiatief vond al snel weerklank in de crip-community. De finale kerngroep van Cripping the Space bestond uit Marijn Prakke, Mira Bryssinck, Josefien Cornette, Fien Criel, Anna Püschel en Joyce Vuylsteke. Mira Bryssinck maakte ook deel uit van de jury van A Fair New Idea?! #2, maar had op dat moment geen aandeel of belang in het voorstel van Marijn Prakke. 

Rond deze kerngroep is een breder netwerk van zo’n vijftig mensen ontstaan, die elke maand uitgenodigd worden voor een open vergadering. Alle info uit deze meetings wordt digitaal bijgehouden, met de bedoeling die later te verwerken in een podcastreeks. 

Het ritme en de dynamiek van het proces wordt gedicteerd door de fysieke en mentale gezondheid van de leden van de kerngroep. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn daarbij sleutelvaardigheden. Door met een bredere crip-gemeenschap te werken kunnen taken en rollen in solidariteit worden overgenomen van elkaar wanneer dat nodig is. Het is vaak balanceren tussen de nood aan veilige(re) ruimtes waarin de crip-gemeenschap onderling in gesprek gaat, en brave spaces met externe nieuwsgierigen en mogelijke bondgenoten.